Sökning: "Omxs30"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet Omxs30.

 1. 1. Inkluderingar och exkluderingar i OMXS30 och dess påverkan på aktiers avkastning på kort och lång sikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Hansson; Gustav Karlsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Indexeffekten; OMXS30; indexinkluderingar; indexexkluderingar; abnorm avkastning; eventstudie;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att genom en eventstudie undersöka hur förändringar isammansättningen av det svenska börsindexet OMXS30:s påverkar aktiers överavkastning urett kort- och långsiktigt perspektiv mellan 2000–2020. En rad av teorier nyttjades för attanalysera den kvantitativa datan och resultatet visade att inkluderade aktier har en kortsiktigpositiv överavkastning medan exkluderade aktier har en kortsiktig negativ överavkastning. LÄS MER

 2. 2. Can an investor gain positive abnormal return by mimicking insider transactions?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Bodin; Jonatan Tell; [2021-02-24]
  Nyckelord :Nasdaq; OMX Stockholm; Insider Trading; Abnormal Return; OMXS30; Stock Market.;

  Sammanfattning : Background: The efficient market hypothesis is a theory that has been widely debated andstudied during the years. Some agree with the theory, but some disagree. One way to study theefficient market hypothesis is by looking at the possibility to gain positive abnormal return onthe stock market. LÄS MER

 3. 3. Factors affecting liquidity in the Nordic corporate bond market : A study on MiFiR required post trade transactions

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Lundholm Markus; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Nordic corporate bond market is a market growing in significance of the financial landscape, but is rather sparsely investigated due to its low transparency characteristics. Utilizing the new EU legislative framework MiFiR, this study implements a quantitative liquidity measure on transactions reported as required by MiFiR. LÄS MER

 4. 4. Predicting the Movement Direction of OMXS30 Stock Index Using XGBoost and Sentiment Analysis

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Podasca Elena; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; XGBoost; Sentiment analysis; Stock market prediction; OMXS30;

  Sammanfattning : Background. Stock market prediction is an active yet challenging research area. A lot of effort has been put in by both academia and practitioners to produce accurate stock market predictions models, in the attempt to maximize investment objectives. Tree-based ensemble machine learning methods such as XGBoost have proven successful in practice. LÄS MER

 5. 5. Gold – a hedge, safe haven or a diversifier - A comparison between the Swedish and the American financial market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johannes Schmidt; Mikael Westerbäck; [2020-02-21]
  Nyckelord :Efficient frontier; investments strategies; Sharpe Ratio; gold; stocks; bonds; hedge; safe haven; portfolio analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the role of gold as a financial asset and comparing the result between the American and the Swedish financial market. Using time series data for monthly and daily returns of S&P500, OMXS30, American 10-year bonds, Swedish 10-year bonds, oil and gold this study analyzes if gold has been a hedge, safe have or a diversifier for Swedish and American stocks and bonds the last 20 years. LÄS MER