Sökning: "Orderplockprocess"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Orderplockprocess.

 1. 1. Effektivisering av plockprocessen - högfrekventa artiklars dubbla lagerplacering : En fallstudie på Staples Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2018]
  Nyckelord :Logistik; Orderplockprocess; Automatiserat lager; Processkartläggning; Förbättringsåtgärder; högfrekventa artiklar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många processer som är viktiga för att ett lager ska fungera så optimalt som möjligt. En av dessa processer spelar stor roll för att en lagerverksamhet ska vara effektiv och denna är plockprocessen. Fungerar inte denna process väl – påverkas kunden på ett negativt sätt. LÄS MER

 2. 2. Optimerad artikelplacering genom kontinuerliga artikelförflyttningar i ett dynamiskt plocklager : En fallstudie hos Tamro AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Lalin; Jesper Norling; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag ställs idag inför ständigt ökande logistiska utmaningar och deras förmåga att besvara dessa kan ha en direkt inverkan på företagets konkurrenskraft. Hur artiklar hanteras i ett lager, och mer specifikt hur effektivt order plockas är en viktig utmaning att lägga fokus på; detta eftersom kostnader relaterade till orderplock kan utgöra upp till 55% av ett distributionslagers totala operationskostnader. LÄS MER