Sökning: "PPP"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet PPP.

 1. 1. Vem är verksamhetsutövaren? Om kreditgivares och moderbolags ansvar för efterbehandling av förorenade områden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sascha Andersson; [2021-02-16]
  Nyckelord :Verksamhetsutövare; Efterbehandlingsansvar; Kreditgivare; Ansvarsgenombrott; Rådighet; Proton-målet; Moderbolag;

  Sammanfattning : Av 10 kap. 2 § miljöbalken följer att ansvaret för efterbehandling av förorenade områden åvilar verksamhetsutövaren. Den svenska regleringen knyter direkt an till det EU-rättsliga miljöansvarsdirektivet som antogs år 2004 vari verksamhetsutövaren beskrevs som den som driver eller kontrollerar en verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 3. 3. Fill-in-the-Blank or Write an Original Sentence : A Comparison of Practice Materials for Vocabulary Retention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :John Lindström; [2020]
  Nyckelord :Vocabulary Acquisition and Retention; Practice Materials; Adult EFL Learners; Fill-in-the-Blank;

  Sammanfattning : Despite extensive research, a “best method” for teaching vocabulary has not been identified. The present study investigates the efficacy of two different practice materials for vocabulary retention, a fill-in-the-blank exercise and an original sentence writing exercise, from the hypothesis that a fill-in-the-blank exercise will be superior in terms of vocabulary retention on an immediate posttest. LÄS MER

 4. 4. Purchasing Power Parity (PPP) Deviations: The case of H&M.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi; Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Sofia Chen; Ruoshui He; [2020]
  Nyckelord :purchasing power parity; law of one price; homogenous products; price settings; H M;

  Sammanfattning : The theories of the law of one price and purchasing power parity are thought to hold almost exactly in financial market, but it seems less likely to occur in international trade where arbitrage opportunities take place. The purpose of this study is to test whether the purchasing power parity holds for commodities in various national markets, for which a quantitative method is followed. LÄS MER

 5. 5. Rätt tid, rätt incitament eller rätt förespråkare? En analys av beslutet att använda offentlig-privat samverkansavtal som upphandlingsform för uppförandet av Nya Karolinska Solna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alex Johnston; [2020]
  Nyckelord :Offentlig-privat samverkansavtal; Nya Karolinska Solna; Multiple Stream Framework; policyanalys; offentlig förvaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2008 Stockholm County Council decided to finance the construction of a new university hospital in Solna, Stockholm utilising public-private partnership (PPP). This decision received heavy criticism, partly due to the cost amounting to 61 billion SEK. LÄS MER