Sökning: "Pan Du"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Pan Du.

 1. 1. Karaktären Peter Pan och valet att drömma : En analys av karaktären Peter Pan i olika adaptationerFörfattare:

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Carolina Sexton; [2019]
  Nyckelord :Peter Pan; karaktär; adaptation; karaktärsdrag; drömmar; val;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer tre gestaltningar av berättelsen om Peter Pan diskuteras, med fokus på en analys av karaktären. Syftet är att se vilka gemensamma karaktärsdrag som finns i de olika versionerna och om det går att beskriva en helhetsbild av Peter Pan, och vad helhetsbilden av Peter Pan förmedlar. LÄS MER

 2. 2. The "Theft of Fire" in digital age : a case study on Chinese fansub group Yi Gui Jun Tuan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Pan Du; [2019]
  Nyckelord :fansub groups; fan free labour; engagement; formal and informal distributions; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Fansub group refers to a group of people produce and share the translation work of media content based on their interests. Fansub groups are always viewed as a hotly debated topic which involves many different academic research fields, including piracy, fan labour and so on. LÄS MER

 3. 3. Fantasy Fiction from a Gender Perspective : A Study of Gender Differences in Peter Pan and Harry Potter and the Philosopher’s Stone

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Rebecka Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Peter Pan and Freud : An Analysis of the Freudian Tripartite Psyche

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Autiero; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER