Sökning: "Peter Pan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Peter Pan.

 1. 1. The Boy Who Couldn’t Grow Up : En tematisk analys av döden i J. M. Barries drama om Peter Pan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Marie Degerström; [2018]
  Nyckelord :Death; Copingtheory; Catabasis; Thematic analysis; Children s literature; Literary science; Peter Pan; Döden; Copingteori; Katabasis; Tematisk analys; Barnlitteratur; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the thematic purpose of death in J.M. Barries play Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up. Peter Pan, the Darlings and Neverland each get analysed in separate chapters, to get a fuller understanding of their relation to death. LÄS MER

 2. 2. ”Andra till höger och så rakt fram till morgonen” : – En komparativ studie av Peter Pan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Persson; [2018]
  Nyckelord :Peter Pan; Peter Pan och Wendy; J.M. Barrie; Disney; The Walt Disney Company;

  Sammanfattning : Denna komparativa analys jämför J.M. Barries Peter Pan och Wendy (2013) med Disneys Peter Pan (2015) för att se hur karaktärerna förändrats genom adaptionen av berättelsen. LÄS MER

 3. 3. Fantasy Fiction from a Gender Perspective : A Study of Gender Differences in Peter Pan and Harry Potter and the Philosopher’s Stone

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Rebecka Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De formade ögonbrynens ilska : Queer coding inom Disneys porträttering av manliga skurkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Alma Hjertén; Betsy Alva Soplin; [2018]
  Nyckelord :Queer; heteronormativity; stereotypes; gender roles; hermeneutics; narratology; semiotics; villains; Disney; qualitative; Queer; heteronormativitet; stereotyper; könsroller; genus; narratologi; semiotik; skurkar; Disney; kvalitativ;

  Sammanfattning : This study aims to examinehow and what Disney communicate to their target audience, by analyzing the four animated feature films Peter Pan (1953), The Lion King (1994), Pocahontas (1995), and Princess and the Frog (2009). The animated movies have been analyzed through a qualitative method to get a better understanding of how Disney portray their male antagonists through queer coding. LÄS MER

 5. 5. Peter Pan and Freud : An Analysis of the Freudian Tripartite Psyche

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Autiero; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER