Sökning: "Pedersen From"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Pedersen From.

 1. 1. Myth and Othering in EU Enlargement Discourse : The Case of Kosovo’s European Integration

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ejner Pedersen Trenter; [2022]
  Nyckelord :Political myth; liminality; discourse analysis; Kosovo; EU enlargement; Europeanness;

  Sammanfattning : This paper argues that the EU’s enlargement discourse can be understood as a formof political myth wherein a subject must align itself with an fantasmatic ideal type ofEuropean state. It works through positing a past from which the subject must advance,and a mythical horizon towards which the subject strives. LÄS MER

 2. 2. Priset för rättvisa – sämre förutsättningar för samma krav? - En studie om hur bevisvärderingen vid våldtäktsbrott påverkas av att målsäganden har en intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Pedersen; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; bevisvärdering; våldtäktsbrott; intellektuell funktionsnedsättning; likabehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bevisvärdering i brottmål utgörs av en intresseavvägning mellan två grundläggande men till viss del motstående intressen om å ena sidan en effektiv brottsbekämpning och alla människors rätt till skydd under lagen, och å andra sidan det starka kravet på rättssäkerhet för personer som är anklagade för brott. Bevisvärderingen vid våldtäktsbrott är ofta föremål för svåra bedömningar och dessa mål är ofta känsliga i de fall målsäganden är särskilt utsatt. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonals erfarenheter av att vårda äldrepatienter med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ida Lord; Signe Hageman Pedersen; [2022]
  Nyckelord :Depression; elderly patients; experiences; healthcare professionals.; Depression; erfarenheter; vårdpersonal; äldre patienter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lider 20 % av den äldre befolkningen av någon form av psykisk ohälsa. En av de vanligaste diagnoserna är depression och kan klassas som en folksjukdom. Risken för att drabbas av depression ökar med stigande ålder. Samsjuklighet kan leda till att diagnostik och behandling kompliceras. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering och dess inverkan på patientsäkerhet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Johanna Lindelöf Holmqvist; Louise Pedersen; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Nurses; Patient picture; Patient safety; Shift report; Patientbild; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Upplevelser; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att säkerställa säker och kontinuerlig vård är det väsentligt att kommunikation och samverkan mellan sjukvårdspersonal fungerar. Exempel på sådan samverkan kan äga rum vid överrapportering mellan två sjuksköterskor under skiftbyte, vilket innebär att sjuksköterskor delger varandra väsentlig patientinformation. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar på SSBI – slutanvändarnas perspektiv : Identifiering av slutanvändarnas förväntningar på SSBI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Martin Pedersen; [2022]
  Nyckelord :BI; Business Intelligence; Self-Service Business Intelligence; SSBI; BI; Business Intelligence; Self-Service Business Intelligence; SSBI;

  Sammanfattning : I dagens konkurrensutsatta miljö där organisationer verkar i, behöver organisationer fatta databaserade beslut snarare än beslut baserat på magkänsla. Detta med syfte att ta rätt beslut, vid rätt tillfälle. LÄS MER