Sökning: "Per Lagnander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Per Lagnander.

 1. 1. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 2. 2. Diabetes Mellitus typ 2 och psykisk ohälsa - vad kan sjuksköterskan göra för att lindra lidandet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Per Lagnander; [2012-04-10]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Diabetes Mellitus typ 2; intervention; lidande;

  Sammanfattning : Antalet personer som insjuknar i Diabetes Mellitus ökar. Enligt WHO kommer antalet personer med Diabetes Mellitus fördubblas fram till 2030. Studier visar att personer med Diabetes Mellitus är mer benägna till att drabbas av psykisk ohälsa, vilket ofta försämrar följsamheten till egenvård. Detta kan leda till en försämring i sjukdomen. LÄS MER