Sökning: "Rapportmall"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Rapportmall.

 1. 1. Verktyg och processer vid konkurrentanalyser : En fallstudie på ett företag med teknikkonsulter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Frida Regn; Anton Lindblom; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Bygg- och fastighetsbranschen är under ständig förändring och villverksamma företag inom branschen hänga med och vara konkurrenskraftiga behöver deutföra konkurrentanalyser. Det saknas relevant forskning på vilka olika verktyg ochmetoder som är användbara vid utförandet av konkurrentanalyser inom denna bransch,vilket är det forskningsgap som definierats i studien. LÄS MER

 2. 2. Tidskritisk utvinning och exploatering av data i konfliktmiljöer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karl Silfver; Sebastian Arstorp; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IT-forensik är idag en essentiell del av brottsutredningar. Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och därmed även brottslingar, terrorister och andra tänkbara motståndare. LÄS MER

 3. 3. Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolan - Problembakgrund och utvärdering av en metodstudie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Fredrik Liedholm; [2014]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Children are a particularly vulnerable group in society. It is therefore carried out national surveys on how their health is affected by their home and residential environment. LÄS MER

 4. 4. Analys av energikartläggningar och framställning av metodik för Dalkia AB

  Master-uppsats, Energisystem; Tekniska högskolan

  Författare :Björn Holm; Mikael Göransson; [2013]
  Nyckelord :energikartläggning; energi; energanalys; metodik; barriärer; Dalkia;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har medvetenheten kring energianvändning ökat i Sverige, framför allt inom industrisektorn. Detta är sannolikt orsakat av ständigt ökande energipriser, ökad beskattning, hårdare regelverk samt ett fokus på negativa miljöfaktorer i samband med energianvändning. LÄS MER

 5. 5. Genreundervisning i omvårdnadsutbildning En studie i hur omvårdnadslärare undervisar andraspråkselever i genrer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gunilla Hogmalm; [2011-08-08]
  Nyckelord :genrer; ; vård och omsorg; ämnesintegrera;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka genrer omvårdnadslärare undervisar i samt deras åsikter om hur de integrerar dessa i undervisningen för andraspråkselever. Mitt syfte var också att ta reda på lärarnas uppfattningar om hur undervisningen kan bidra till kognitiv och språklig utveckling samt vilket stöd eleverna får genom samtal och handledning om olika texttyper. LÄS MER