Sökning: "Rebecca Glamheden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecca Glamheden.

 1. 1. UNG KVINNA OCH UPPKOPPLAD. En kvalitativ studie om fyra unga kvinnors upplevelse av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Pettersson; Rebecca Glamheden; [2019-03-13]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; sociala medier; FOMO; kognitiv dissonans; coping;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för unga kvinnor som diagnostiserats medutmattningssyndrom och deras upplevda vanor av sociala medier. Vidare undersöka på vilketsätt de psykosociala funktionerna motivationshöjande, social interaktion och fear of missingout (FOMO) uttrycker sig för de unga kvinnorna idag genom deras användning av socialamedier. LÄS MER

 2. 2. Hur inverkar verbala konfidensbedömningar på numeriska konfidensbedömningar? : En experimentellstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Psykologi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Psykologi

  Författare :Rebecca Glamheden; Lisa Cederquist; [2016]
  Nyckelord :Kalibrering; konfidensbedömning; metaminne; realism; underkonfidens; vittne; överkonfidens;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur realismen i vittnens numeriska konfidensbedömningar av sina minnesutsagor påverkades av om de först fick uttrycka graden av säkerhet med ord i en verbal konfidensbedömning och sedan i siffror i en numerisk konfidensbedömning, jämfört med om vittnen enbart fick göra en numerisk konfidensbedömningar. Deltagarna fick se en filmsekvens och därefter besvara frågor om filmen i en enkät. LÄS MER