Sökning: "Retail mix"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Retail mix.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Fysiska klädbutikers kamp mot e-handel : En granskning av de små fysiska butikernas konkurrensmedel gentemot e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Milos Vrsajko; Maja Fridsén; [2020]
  Nyckelord :Competitive tools; E-commerce; Physical stores; Clothing store; Retail mix; Konkurrensmedel; Enskild butik; E-handel; Modebutik; Konkurrensmedelsmixen;

  Sammanfattning : E-handeln växer mer och mer för varje år och det har aldrig någonsin varit lättare att köpa produkterän vad det är idag. För fysiska butiker är det därför viktigt att använda sina konkurrensmedel,marknadsföringsstrategier och handelsmiljö på rätt sätt för att överleva på marknaden och för attöverleva konkurrensen från den växande e-handeln. LÄS MER

 3. 3. Lifecycle greenhouse gas & water resource inventory modelling for Swedish small and medium enterprises

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Yat Yin Lai; [2020]
  Nyckelord :SME; GHG emissions; scope; water resource utilization; lifecycle; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Traditionally, environmental related work is not commonly practised by the Swedish small and medium enterprises (SME). This can be attributed to the non-inclusive Swedish sustainability reporting legislation, which is primarily targeted at the large corporations, but also due to shortage of resources, demands, prioritization and competences in the SME. LÄS MER

 4. 4. Vem äter kakan? : En kvalitativ studie kring klädbranschens nyttjande av personlig data i marknadsföringssyfte i relation till kundens integritet online

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Frida Jaremo; Marco Villaggi; [2020]
  Nyckelord :Internet; Bid data; Integrity; CRM; Cookies; Personalized advertisement; Internet; Big data; Integritet; CRM; Cookies; Personifierad reklam;

  Sammanfattning : History: Digitalization brings great benefits to companies regardless of market. One of the markets that is undergoing change is the retail sector where e-commerce services are the new environment. This environment benefits from the innovative solutions that the consumer uses, such as smartphones. LÄS MER

 5. 5. Mash it up! Make the Physical Store Great Again : an explorative study on store attractiveness

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Rasmus Dahlberg; Sam Ouda; [2019]
  Nyckelord :Omni-channels; retail customer experience; customer value; mash-up; customer loyalty; store attractiveness;

  Sammanfattning : Because of the digitalization that takes place today, the retailing field has changed dramatically. Customers buy online, mainly because of its convenience. Consequently, brick-and-mortar stores are facing competition from online companies leading to that some brick-and-mortar stores have to file for bankruptcy. LÄS MER