Sökning: "Rikard Touma"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rikard Touma.

  1. 1. 3D-printing med träEn möjlighet för framtiden?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Rikard Touma; Nathalie Pettersson; [2021]
    Nyckelord :3D printing; lignin; sawdust; additive manufacturing; wood powder; 3D-printing; lignin; sågspån; additiv tillverkning; träpulver;

    Sammanfattning : 3D-skrivare har många användningsområden och de har blivit vanliga i många industrier.Idag talas det om att denna teknik kan vara en möjlig väg till mer hållbart byggande.Tekniken anses lovande inom byggproduktion bland annat för att det visat sig att den kanreducera materialspillet och ge kortare byggtider. LÄS MER