Sökning: "träpulver"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet träpulver.

 1. 1. 3D-printing med träEn möjlighet för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rikard Touma; Nathalie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :3D printing; lignin; sawdust; additive manufacturing; wood powder; 3D-printing; lignin; sågspån; additiv tillverkning; träpulver;

  Sammanfattning : 3D-skrivare har många användningsområden och de har blivit vanliga i många industrier.Idag talas det om att denna teknik kan vara en möjlig väg till mer hållbart byggande.Tekniken anses lovande inom byggproduktion bland annat för att det visat sig att den kanreducera materialspillet och ge kortare byggtider. LÄS MER

 2. 2. Wood powder production with a novel milling technology : analysis of specific energy consumption and of the product’s bulk properties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Tobias Holdo; [2020]
  Nyckelord :log mill; hammer mill; tapped density; loose density; hausner ratio; biomass; flowability;

  Sammanfattning : The interest for lignocellulose biomass has grown strongly in the last decades due to its potential to substitute fossil fuels. Pre-processing of biomass is of-ten needed to enable utilization of its full potential. A common pre-processing step is milling where the biomass is fractionated into wood powder usable for e.g. LÄS MER

 3. 3. FTIR- och Ramanspektroskopi som analysmetod för den kemiska sammansättningen av granved : en jämförelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Edward Carlsson; Douglas Kärrholmen; [2018]
  Nyckelord :vibrationsspektroskopi; korsvalidering; vedkemi; absorbtion; närinfraröd;

  Sammanfattning : Den kemiska sammansättningen har en central påverkan på egenskaper och användningsområden för trä. För att kunna uppfylla dagens krav för vedens kemiska sammansättning krävs billiga och effektiva analysmetoder. LÄS MER

 4. 4. Asfaltåtervinning och masshantering : hur kan klimatpåverkan reduceras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Caroline Krouthén; [2017]
  Nyckelord :asfalt; återvinning; livscykelanalys; schaktmassor; bitumen; ballast;

  Sammanfattning : Examensarbetet har studerat asfaltproduktionen i ett av Skanskas asfaltverk och utifrån det utfört livscykelanalys för asfalttillverkningen. Dessutom har examensarbetet genom intervjuer även undersökt hur offentlig sektor jobbar med återvinning och återanvändning av schaktmassor samt återvinning av asfalt. LÄS MER

 5. 5. Träpulverbränsle istället för naturgas i industriprocesser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Martin Lindström; [2017]
  Nyckelord :Träpulver; förbränning; emissioner; aska; teknik; investeringsbedömning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att de globala utsläppen av CO2 ska minska bör industrier se över sin användning av olja och gas i sina processer och byta det till något som är CO2-neutralt. Om detta ska vara möjligt bör ersättningsbränslet vara förnyelsebart och samtidigt ha liknande förbränningsegenskaper som kan förväntas av olja och gas. LÄS MER