Sökning: "Robert Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Robert Lundström.

 1. 1. The environmental and anthropogenic impact onfreshwater biodiversity in Lajeado, RS, Brazil. : A study of using dragonflies as indicators for theenvironmental status in freshwater biomes

  M1-uppsats,

  Författare :Philip Sjöwall; Robert Lundström; [2016]
  Nyckelord :Dragonlfies; freshwater; Braszil;

  Sammanfattning : Fragmentation of the Atlantic rainforest and alteration of waters due to agricultural expansion hasgreatly affected the species diversity in Brazil. In this study, we investigate how different environmental factors affect dragonfly communities and dragonfly species richness in sixteen different locations in Rio Grande do Sul, Brazil. LÄS MER

 2. 2. Irlandskrisen - En fallstudie baserad på Taylorregeln och optimala valutaområden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johan Lundström; Arvid Lindahl; [2014]
  Nyckelord :Taylorregeln; optimala valutaområden; Irlandskrisen; ECB; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den amerikanske ekonomen John Taylor satte på 1990-talet upp en modell för hur styrräntan kan beräknas. Efter att Irland gick med i EMU gav de upp sin egna penningpolitik och lät ECB sätta styrräntan. Vi använder Taylorregeln för att beräkna den optimala styrräntan på Irland gentemot styrräntan satt av ECB. LÄS MER

 3. 3. Utanförskap i samhällets hjärta : Synen på de resande i svensk dagspress 1885-1907

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Robert Lundström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “Tolkien himself would be proud” - En studie av fansens deltagande i expanderanderingen av en fiktiv värld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Robert Lundström; [2013-04-11]
  Nyckelord :Transmedia; intertextuality; fandom;

  Sammanfattning : This essay examines fans contributions in a transmedia culture. I examine how fans relate and use the fictional worlds in the creations of their own films. The study focusing on the use of graphical elements and character design in some fan films. The examination is done by using two intertextual theories. LÄS MER

 5. 5. Kalmar regemente 1721-1809 : Officerskårens geografiska och sociala bakgrund

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Robert Lundström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I undersökningen behandlades officersrekryteringen vid Kalmar regemente mellan åren 1721-1809, utifrån dess geografiska och sociala aspekter. Frågeställningen formulerades i syfte att dels lyfta fram andelan regionalt rekryterade officerare och till vilken grad även deras social bakgrund var militär, och dels hur denna sammansättning inom Kalmar regement ter sig i förhållande till forskningsläget i stort. LÄS MER