Sökning: "Robin Abrahamsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Robin Abrahamsson.

 1. 1. Returns to Swedish Acquirers from Public an Private M&As

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Abrahamsson; Oscar Hammar; [2019-07-09]
  Nyckelord :Mergers and Acquisition; Listing effect; Abnormal returns; Value creation;

  Sammanfattning : This paper examines Swedish listed acquirers’ cumulative abnormal returns surrounding the announcement of acquisitions between the period 1998–2018 of both public and private targets. We find that acquirers earn an average cumulative abnormal return of 0.68% when the target is public and an average cumulative abnormal return of 1. LÄS MER

 2. 2. Comparing modifiability of React Native and two native codebases

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Robin Abrahamsson; David Berntsen; [2017]
  Nyckelord :React Nativ; iOS; Android; static analyzers; modifiability; cross platform; cross-platform tools; SQMMA; stability; React Native; iOS; Android; statiska analyserare; SQMMA;

  Sammanfattning : Creating native mobile application on multiple platforms generate a lot of duplicate code. This thesis has evaluated if the code quality attribute modifiability improves when migrating to React Native. One Android and one iOS codebase existed for an application and a third codebase was developed with React Native. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av energioptimeringsprogrammet Humble : erfarenheter från projekt i programvaruutveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Robin Abrahamsson; Anton Kovalev; Johan Lindell; Jakob Lövhall; Per Nordfors; Simon Rydström; Robert Stoltz; [2014]
  Nyckelord :energioptimering; optimering; programutveckling; humble; modest;

  Sammanfattning : Den här rapporten behandlar ett kandidatarbete som utfördes mot Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Arbetet gick ut på att modernisera det existerande programmet MODEST som använts för att beräkna optimala energisystem. Moderniseringen gjordes genom att skapa programmet Humble, vars funktionalitet bygger på MODEST. LÄS MER

 4. 4. E-tjänstutveckling ur ett medborgarperspektiv : Att skapa beslutsunderlag baserat på medborgarärendens lämplighet för olika kommunikationskanaler

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Abrahamsson; Robin Sjöberg; [2009]
  Nyckelord :data-driven decision making; channel choice; service-channels; citizen-centric; e-government; e-services; datadrivet beslutsfattande; kanalval; kommunikationskanaler; medborgarperspektiv; medborgarcentrerad; e-tjänster; e-myndighet; skellefteå kommun; flexite;

  Sammanfattning : Citizens’ interaction with governments is an area with unique implications for channel management. Governments need to take the citizens perspective into further consideration in order to be successful in delivering high-quality e-services. LÄS MER