Sökning: "David Berntsen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Berntsen.

 1. 1. Comparing modifiability of React Native and two native codebases

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Robin Abrahamsson; David Berntsen; [2017]
  Nyckelord :React Nativ; iOS; Android; static analyzers; modifiability; cross platform; cross-platform tools; SQMMA; stability; React Native; iOS; Android; statiska analyserare; SQMMA;

  Sammanfattning : Creating native mobile application on multiple platforms generate a lot of duplicate code. This thesis has evaluated if the code quality attribute modifiability improves when migrating to React Native. One Android and one iOS codebase existed for an application and a third codebase was developed with React Native. LÄS MER

 2. 2. Iterativ utveckling av en adaptiv bildvisare för mobila plattformar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Patrik Andersson; David Berntsen; Tobias Hultqvist; Jesper Post; Fredrik Schlyter; Sebastian Sibelius Parmbäck; Oskar Therén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta dokument behandlar ett kandidatarbete gjort av sju datateknikstudenter från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Arbetet gick ut på att utveckla en webbapplikation för att visa bilder. LÄS MER