Sökning: "Sebastian Sibelius Parmbäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sebastian Sibelius Parmbäck.

 1. 1. HMMs and LSTMs for On-line Gesture Recognition on the Stylaero Board : Evaluating and Comparing Two Methods

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Sebastian Sibelius Parmbäck; [2019]
  Nyckelord :HMM; LSTM; AI; GR; ML; ANN; Hidden Markov Model; Long Short Term Memory; Gesture Recognition; Machine Learning; Artificial Neural Network;

  Sammanfattning : In this thesis, methods of implementing an online gesture recognition system for the novel Stylaero Board device are investigated. Two methods are evaluated - one based on LSTMs and one based on HMMs - on three kinds of gestures: Tap, circle, and flick motions. LÄS MER

 2. 2. Iterativ utveckling av en adaptiv bildvisare för mobila plattformar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Patrik Andersson; David Berntsen; Tobias Hultqvist; Jesper Post; Fredrik Schlyter; Sebastian Sibelius Parmbäck; Oskar Therén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta dokument behandlar ett kandidatarbete gjort av sju datateknikstudenter från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Arbetet gick ut på att utveckla en webbapplikation för att visa bilder. LÄS MER