Sökning: "Robin Lundin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Robin Lundin.

 1. 1. Fama, French och Carhart - kan någon ge oss en förklaring?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Olin; Robin Sardella; Carl Lundin; [2019]
  Nyckelord :Magic Formula; Momentumstrategi; Marknadsanomalier; Riskfaktorer; Tillgångsprissättningsmodell; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to examine if two investment strategies, Magic Formula and Momentum strategy, are capable of generating an abnormal return on the european stock market according to four asset pricing models during the time period between July 2000 and July 2018. A secondary purpose is to investigate the investment strategies’ performance in relation to the market portfolio. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av att främja patienters välbefinnande efter en hjärtinfarkt : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Robin Eriksson; Nathalie Lundin; [2017]
  Nyckelord :Egenvård; erfarenhet; hjärtinfarkt; intervjuer; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterska; slutenvård; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd varpå delar av hjärtat får akut syrebrist. Tillståndet kan leda till bestående komplikationer för patienten, men kan även ha dödliga konsekvenser. Patienter som överlever kan uppleva en krisreaktion och ett nedsatt välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. mLearn4web Visualization : Identifying appropriate ways of visualizing data collected by mobile learning activities for an educational setting

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Robin Lundin; [2017]
  Nyckelord :Data visualization; mobile learning; data representation; web-based visualization;

  Sammanfattning : mLearn4web is a web-based framework aiming to support the creation of mobile applications within the field of mobile learning. The framework consists of three main parts; an authoring tool, automatically deployed mobile applications and a visualization tool. The visualization tool was implemented as part of this thesis’ work. LÄS MER

 4. 4. Estetiska uttrycksformer i fritidspedagogens yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Robin Lundin; [2014]
  Nyckelord :Fritidspedagog estetik estetiska uttrycksformer yrkesroll;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om vilka olika estetiska uttrycksformer som fritidspedagoger använder sig av i sin yrkesutövning. Syftet med det här arbetet är att få syn på vilka uttrycksformer som är mer och mindre framträdande i arbetet på fritidshemmen. LÄS MER

 5. 5. Smarta val av metall‐kelatorkomplex optimerar proteinrening med IMAC

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sigrid Lundin; Johan Schedin; Robin Olsson; Andrea Sundh; Adam Wegelius; [2012]
  Nyckelord :IMAC; metallkelat-komplex;

  Sammanfattning : På beställning av GE Healthcare AB har en sammanställning gjorts över interaktionen mellan metalljoner och kelatorer samt metalljoner och proteiner vid immobiliserad metalljonsaffinitetskromatografi (IMAC). Kelatorer är kemiska föreningar som kan användas för att binda metalljoner. LÄS MER