Sökning: "KUPP"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet KUPP.

 1. 1. Vakna patienters upplevelser av den intraoperativa omvårdnaden under en kardiologisk intervention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annica Fredén Lindqvist; Inger Terland; [2020]
  Nyckelord :patient experience; KUPP; survey study; intra-operative; care; nursing; awake patient; patientupplevelser; KUPP; enkätstudie; intraoperativ omvårdnad; vaken patient;

  Sammanfattning : Dagens sjukvård förändras och utvecklas i snabb takt. Vårdtiderna kortas och allt fler ingrepp, mer och mer avancerade, övergår till att utföras under lokalanestesi med vakna patienter. En vaken patient får en upplevelse kring omvårdnaden under ett ingrepp. LÄS MER

 2. 2. Vårdkvalitet ur patientens perspektiv - för en förbättrad patientdelaktighet

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecka Gustafsson; Camilla Spetz; [2017-12-27]
  Nyckelord :Quality of care; person-centered care; patient; participation;

  Sammanfattning : Introduction Today the health care system is more than ever, applied to ask what the patients wants. Thisis a new approach of how to deliver care. It is more than the outcome of care that matters. Therefore it isimportant that quality of care is seen from different perspectives, the patients as well as the healthorganization. LÄS MER

 3. 3. Patientupplevda skillnader av vårdkvalitet vid gastroskopi

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Martin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Vårdkvalitet; Gastroskopi; KUPP; Person-centrerad vård;

  Sammanfattning : Abstrakt Syfte Syftet med studien är att beskriva och jämföra patienters egenskattade uppfattning av vårdkvalitet i samband med gastroskopiundersökning vid öppen mottagning respektive planerad mottagning samt att identifiera eventuella skillnader i den patientupplevda vårdkvaliteten i de två olika besöksformerna.     Introduktion Den svenska hälso- och sjukvården strävar efter en jämlik och kvalitativ god vård. LÄS MER

 4. 4. Vårdkvalitet ur patientens perspektiv : betydelsen av information, bemötande och delaktighet för personer med kol

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Lindman; Veronika Ottosson; [2016]
  Nyckelord :Quality of care; Asthma COPD nurse; COPD; Primary care; Elderly; Vårdkvalité; Astma-KOL sjuksköterska; KOL; Primärvård; äldre;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. KOL räknas som en av de kroniska sjukdomar där en stor del av vården bör ske inom primärvården. Studier visar att KOL på grund av underdiagnostik leder till sämre hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. KUPP - Kvalitet ur patientens perspektiv för patienter med sarkom

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Helen Lernedal; [2016]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; Vårdkvalitet; KUP; Sarkom; Delaktighet;

  Sammanfattning : Intresset av att ta reda på personers upplevelser inom vård är viktigt. Det kan ge en indikation på vad som skall ändras och om ändringen har inneburit en positiv förändring. Denna ändring kan då mätas i ny uppföljning. En personcentrerad vård är en viktig faktor i vården av svårt sjuka patienter. LÄS MER