Sökning: "kvinnors rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden kvinnors rättigheter.

 1. 1. Samvetsfrihet och abort - Hör ”samvetsfrihet” hemma i abortvården?

  Master-uppsats,

  Författare :Mozhgan Jalali; [2020-08-26]
  Nyckelord :Samvetsfrihet; Samvete; Abort; Abortsökande kvinnor; Barnmorskor; Abortvården; Professionellt förhållningsätt;

  Sammanfattning : Introduction: The law of conscientious objection is applied in many countries around the world. Article 9 of the ECHR states that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religious freedom, and that restrictions are only legal if the right is contrary to public security or to the protection of public order, health or morals or to the protection of other people's freedoms and rights. LÄS MER

 2. 2. Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Katarina Erlandsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; qualitative; infertility; involuntary childlessness; Infertilitet; kvalitativ; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. LÄS MER

 3. 3. “Man är man och kvinna är kvinna”. : En fallstudie om Top-down State feminism och genusnormer i Tunisien.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Yasmine Naila Skhiri; [2020]
  Nyckelord :State feminism; top-down; genusnormer; jämställdhet.;

  Sammanfattning : In comparison with other Muslim Arabic countries, Tunisia have attained a unique and successful progress when it comes to women’s rights and gender equality. According to researchers, the progress of women’s rights in Tunisia is due to a policy of top down State feminism that the country has adapted since the independence from the French colonialism 1956. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Best; Linnéa Boberg; [2020]
  Nyckelord :Mötet; Professionellt ansvar; Sjuksköterskor; Sårbarhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Våldet är en kränkning mot individens mänskliga rättigheter som kan medföra allvarliga skador både fysisk samt psykiskt. Det är sjuksköterskors professionella ansvar att vilja se och vilja veta för att kunna identifiera våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnors kunskap och erfarenheter om sexuell och reproduktiv hälsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Anna-Sara Bergstrand; Mikaela Fichtel; [2020]
  Nyckelord :Experience; Information; Knowledge; Sex Education; Sexual and Reproductive Health; Young Women; Erfarenhet; Information; Kunskap; Sexualundervisning; Sexuell och Reproduktiv hälsa; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla individer har rätt till information, hälsovård och stöd för att uppnå god potential gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I Sverige finns goda förutsättningar för sexualundervisning av hög kvalitet i skolan. Trots detta finns kvalitetsbrister i undervisningen och kvinnor saknar kunskap om SRHR. LÄS MER