Sökning: "Rodziewicz Li"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rodziewicz Li.

  1. 1. Journalistik på kryckor : Polska journalisters tankar kring samhällsansvar i samband med den nya medielagen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Vendela Rundberg; Rodziewicz Li; [2016]
    Nyckelord :altruism; autonomi; de-professionalisering; etik; etiska riktlinjer regler; journalistiskt ansvar; medielagen; Polen; profession; professionalisering; samhällsansvar.;

    Sammanfattning : This paper concerns journalists who work within the private sector and the wideness of struggles in Polish journalism today. The purpose of this paper is to examine the level of professional identity and if it has changed as a result of the recent governmental intervention in national media laws and regulations. LÄS MER