Sökning: "Saba Berhe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saba Berhe.

  1. 1. Att vårda patienter när språkbarriärer råder – En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Saba Berhe; Merriem Nettah; [2019-08-16]
    Nyckelord :Språkbarriär; mångkulturell omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser; omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade invandringen har resulterat i ökat antal patienter med annan etnisk bakgrund som behöver vårdas i det svenska sjukvårdssystemet. Detta har medfört till att ett gemensamt språk inte alltid finns mellan sjuksköterskan och patienten, därför kan språksvårigheter skapa barriärer i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten som i sin tur kan påverka vårdkvaliteten. LÄS MER