Sökning: "Samhällsekonomisk lönsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Samhällsekonomisk lönsamhet.

 1. 1. En samhällsekonomisk analys av den nya E20 mellan Bälinge och Vårgårda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreia Zacarias; [2019-03-19]
  Nyckelord :Cost-benefit analys; CBA; Samhällsekonomisk lönsamhet; Effektivitet; Välfärd; E20;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Det är viktigt att välfärden som erbjuds är av bra kvalitet. Det är genom olika projekt som välfärden kan förbättras. Därmed är det viktigt att resursfördelningen sker på rätt sätt för att rätt projekt ska kunna investeras i. Projekten som godkänns ska främja både individer och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan förvaltningsnivåer för utveckling av regional tågtrafik : en studie om möjligheter och problem i två olika järnvägsexempel och olika aktörers syn på samverkan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellinor Lundholm; [2019]
  Nyckelord :samverkan; regional tågtrafik; järnväg; flernivåförvaltning; flernivåstyrning; aktörer; kollektivtrafik; planering; utveckling; landsbygd;

  Sammanfattning : Idag är det krav på samverkan mellan aktörer på olika förvaltningsnivåer (nationell, regional och lokal nivå) inom planering och utveckling av kollektivtrafik i Sverige. De aktörer som arbetar inom området för kollektivtrafik är ofta medvetna om vikten av samverkan men forskning har visat att aktörer ändå upplever det svårt att samverka i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Trafiksäkerhet på det lågtrafikerade vägnätet : En analys av den samhällsekonomiska lönsamheten för trafiksäkerhetsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ;

  Författare :Idah Orebrand; Fanny Norén; [2019]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; trafiksäkerhetshöjande åtgärder; lågtrafikerade vägnätet; samhällsekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : The Swedish Transport Administration is the authority responsible for operating and maintaining the public road network. Their work with traffic safety is mainly based on Vision zero, a vision implementedto make sure no fatal accidents occur on the road network. LÄS MER

 4. 4. CBA of environmental projects within hydropower

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sarah Hagman; Julia Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hydropower is a fundamental pillar in the Swedish energy system and accounts for a large part of the Swedish electricity production. The regulation power is also essential for balancing the grid load. LÄS MER

 5. 5. EX POST COST-BENEFIT ANALYS : En studie om metodik för att utföra efterkalkyler utifrån exempel från Trafikverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Ex post; CBA; Swedish Transport Administration; Transport; Infrastructure; Ex post; CBA; Trafikverket; Efterkalkyler; Transport; Infrastruktur;

  Sammanfattning : Syftet är att analysera ex post CBA utifrån exempel från Trafikverket. Metoden är att utgå från ekonomisk teori och identifiera relevanta steg för att upprätta ex ante och ex post CBA. LÄS MER