Sökning: "Samhällsekonomisk lönsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Samhällsekonomisk lönsamhet.

 1. 1. En samhällsekonomisk analys av den nya E20 mellan Bälinge och Vårgårda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreia Zacarias; [2019-03-19]
  Nyckelord :Cost-benefit analys; CBA; Samhällsekonomisk lönsamhet; Effektivitet; Välfärd; E20;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Det är viktigt att välfärden som erbjuds är av bra kvalitet. Det är genom olika projekt som välfärden kan förbättras. Därmed är det viktigt att resursfördelningen sker på rätt sätt för att rätt projekt ska kunna investeras i. Projekten som godkänns ska främja både individer och samhälle. LÄS MER

 2. 2. CBA of environmental projects within hydropower

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sarah Hagman; Julia Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hydropower is a fundamental pillar in the Swedish energy system and accounts for a large part of the Swedish electricity production. The regulation power is also essential for balancing the grid load. LÄS MER

 3. 3. EX POST COST-BENEFIT ANALYS : En studie om metodik för att utföra efterkalkyler utifrån exempel från Trafikverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Ex post; CBA; Swedish Transport Administration; Transport; Infrastructure; Ex post; CBA; Trafikverket; Efterkalkyler; Transport; Infrastruktur;

  Sammanfattning : Syftet är att analysera ex post CBA utifrån exempel från Trafikverket. Metoden är att utgå från ekonomisk teori och identifiera relevanta steg för att upprätta ex ante och ex post CBA. LÄS MER

 4. 4. Arpeggio, vägen till en ny stadskärna

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Gabriela Aguilar Cortez; Sabina Sefic; [2015-05-04]
  Nyckelord :CBA; Göta älvbron; samhällsekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Riskhantering i infrastrukturprojektet Varbergstunneln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Örtengren; Alexander Gidlund; [2015]
  Nyckelord :Infrastructure; risk; risk identification; risk assessment and management of risk; Infrastruktur; risk; riskidentifiering; riskvärdering och hantering av risk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva och analysera riskhantering av projektrisker och finansiella risker i infrastrukturprojektet Varbergstunneln under planeringsfasen där två aktörer har studerats, Trafikverket och Varbergs kommunala verksamhet, och deras perspektiv på riskhantering och hur dessa aktörers perspektiv skiljer sig åt för att få förståelse för hur olika typer av risker och aktörer riskhanterar utifrån deras perspektiv i ett infrastrukturprojekt.Bakgrund och problem: Trafikverkets uppgift är att se till att tågen kommer i tid, transporter sker så säkert som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan. LÄS MER