Sökning: "Sanna Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Sanna Karlsson.

 1. 1. Ekolodsmätningars förhållning mot olika insamlings- och interpolationsmetoder : En fallstudie på sjön Öjaren, Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Karlsson; Benjamin Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Single-beam echo sounder; cross sections; depth model; interpolation; HydroLite; Enkelstrålsekolod; tvärsektioner; djupmodell; interpolation; HydroLite;

  Sammanfattning : Traditionellt har större fartyg bestyckade med ekolod använts för att utföra batymetriska mätningar av sjö- och havsbottnar. Att utföra mätningar i grunda vatten har varit problematiskt eftersom större fartyg inte kan nå dessa grunda vatten. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sanna Karlsson; Mona Mantag; [2020]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Experience; Feelings; Health; Mastectomy; Bröstcancer; Hälsa; Känslor; Mastektomi; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor globalt. Ett behandlingsalternativ för bröstcancer är mastektomi, vilket innebär att delar alternativt hela det drabbade bröstet opereras bort. Behandlingen medför förändringar i kvinnornas liv. LÄS MER

 3. 3. Hård respektive moderat reglering för jämställda bolagsstyrelser : En jämförande studie mellan Sverige och Norge 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Karlsson; Nora Thalin; [2020]
  Nyckelord :Kvoteringslag; Jämställdhet; Bolagsstyrelser; Kvinnor i styrelser; Regleringsgrad; Hård reglering; Moderat reglering; Tokens;

  Sammanfattning : Titel: Hård respektive moderat reglering för jämställda bolagsstyrelser - En jämförande studie mellan Sverige och Norge  Bakgrund: Att använda en kvoteringslag som tillvägagångssätt för att uppnå jämställda bolagsstyrelser är ett omdiskuterat ämne i Sverige, såväl som i världen. Länder har valt olika metoder för att främja jämställda styrelser och vi ställer oss frågan om det kan finnas olika grader av reglering och vilka effekter dessa i sådana fall har. LÄS MER

 4. 4. Folkbibliotekens livsnerv : En kvalitativundersökning om värdet av användarnas behov och kvalitet vid inköp av skönlitteratur

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Karlsson; Christine Magnusson; [2020]
  Nyckelord :kvalitet; behov; efterfrågan; folkbibliotek; bestånd; inköp; skönlitteratur; bibliotekarier;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to gain an understanding of whether or not the concepts of users’ need and quality stand in contradiction to one another when public librarians are purchasing fiction literature and if there are any differences between small and large municipalities. Through qualitative interviews we aim to identify how public librarians in Sweden use these concepts in the process of choosing what fiction literature to acquire. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av humankapital : En longitudinell studie om humankapitalets roll i årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Peterson; Jakob Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Humankapital; Externredovisning; Agentteori; Legitimitetsteori; Longitudinell innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den framväxande kunskapsekonomin har medfört att bolag blivit allt mer beroende av humankapital, något som omfattar personalens kunskaper och kompetenser. Trots att humankapitalet anses vara den viktigaste tillgången hos kunskapsintensiva företag tycks tillgången redovisas i låg omfattning till externa parter, något som resulterar i att bolag misslyckas med att kommunicera sitt sanna värde. LÄS MER