Sökning: "Sanna Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Sanna Karlsson.

 1. 1. Medarbetares möjlighet till kompetensutveckling : Jämställdhet inom industribranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sanna Karlsson; Johanna Svärd; [2019]
  Nyckelord :human resource development; equality; sex; age; gender; Kompetensutveckling; jämställdhet; ålder; kön; genus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet organisationer värderar den mänskliga resursen som den viktigaste resursen i ett företag. Trots betydelsen av att ha kompetent personal i organisationer har tidigare studier påvisat ett samband mellan individers kön eller ålder och tillgång till kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. Sveriges mest laddade rum? : En kritisk diskursanalys av biblioteksrummet som gränssnitt mellan användare och uppdrag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Emma Karlsson; Sanna Sköld; [2019]
  Nyckelord :Library and information science; Library space; Critical discourse analysis; Libraries and society; Spatiality; Public libraries; Academic libraries; Interviews; Seating sweeps; Public space; Public sphere; Fairclough; Norman; Fraser; Nancy.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Following a rapid change in the way information is shared in our society, we have seen over the last few decades a change in how libraries construct their activities in relation to the library space. Different attitudes and opinions on what should or should not be going on in the library space, and by that extension the library’s purpose in itself, have come and gone, and built on each other in the public debate. LÄS MER

 3. 3. När självbetjäningsteknologier fallerar : En kvalitativ studie om hur kunden upplever åtgärdshanteringsprocessen vid ett självbetjäningsmisslyckande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sanna Karlsson; Sofia Tjernberg; [2018]
  Nyckelord :Customer experience; Justice theory; Self-service technology; Self-service failure; Service recovery; Kundupplevelser; rättviseteori; Självbetjäningsteknologi; Självbetjäningsmisslyckande; Åtgärdshantering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund - Den drastiska ökning beträffande utvecklingen av självbetjäningsteknologier de senaste decennierna, inte minst inom banksektorn, har medfört såväl möjligheter som utmaningar för användande kunder. En av dessa utmaningar är den frånvaro av mänsklig företagsinteraktion som tjänsteutövandet via dessa självbetjäningsteknologier medför vilket framförallt gör sig påtagligt i situationer av självbetjäningsmisslyckanden och en därefter påföljande åtgärdshanteringsprocess. LÄS MER

 4. 4. Hur elever tillämpar räkneregler och räknelagar på numeriska uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Karlsson; Sanna Linder; [2018]
  Nyckelord :aritmetik; numeriska uttryck; räkneoperationer; räknelagar; räkneregler;

  Sammanfattning : Vi har uppmärksammat att elever har svårt att lösa problem med enkla metoder och strategier. Därmed ser vi ett behov av att undersöka elevers beräkningar av numeriska uttryck eftersom att det ligger till grund för att kunna lösa matematiska problem. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av personer med HIV/AIDS : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanna Karlsson; Madeleine Kihlström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER