Sökning: "Sanna Ring"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sanna Ring.

 1. 1. Otrohet bara ett klick bort : en studie om unga bankkunders bytesbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sanna Johnsson; Malin Ring; [2016]
  Nyckelord :willingness; young customers; bank; switching behavior; bytesbenägenhet; unga kunder; bank; bytesbeteende;

  Sammanfattning : Eftersom finansiella tjänster är ett kontinuerligt behov under kunders livstid karaktäriseras banker av långsiktiga relationer. Vid ett bankbyte upplever många kunder bytesbarriärer, men forskning visar att unga kunder inte upplever lika stora hinder. LÄS MER

 2. 2. På lur i etern

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sandra Barcella; Sanna Jansson; Marie Wenger; [2013-04-09]
  Nyckelord :På lur i etern;

  Sammanfattning : En av Ring P1:s ambitioner är att låta svenska folket få en röst i etern och i den offentliga debatten. Men är det verkligen svenska folkets röst som hörs i Ring P1? Vem är det egentligen som ringer in?... LÄS MER

 3. 3. Mjölkproduktion – kvalitetssäkring från gård till mejeri samt möjliga risker för konsumenten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Sanna Lindberg; [2013]
  Nyckelord :mjölk; kvalitetssäkring; HACCP; humanpatogener; värmeresistenta bakterier; psykrotrofa bakterier;

  Sammanfattning : Kvalitetssäkringssystem används i livsmedelsproduktionen för att identifiera och kontrollera de potentiella faror som kan påverka slutproduktens kvalité och säker-het. I produktionen av pastöriserad dryckesmjölk är Hazard Analysis Critical Con-trol Point (HACCP) ett väl etablerat redskap som används för att eliminera de mi-krobiella, kemiska och fysikaliska risker som kan drabba mjölk. LÄS MER