Sökning: "Sinogram"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Sinogram.

 1. 1. Deep Ring Artifact Reduction in Photon-Counting CT

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Konstantinos Liappis; [2022]
  Nyckelord :Photon¬counting; Spectral CT; Material Decomposition; Deep learning; Resnet; Ring artifact; Sinogram; Fotonräknande; Spektral datortomografi; Materialdekomposition; Djupinlärning; Resnet; Ringartefakt; Sinogram;

  Sammanfattning : Ring artifacts are a common problem with the use of photon-counting detectors and commercial deployment rests on being able to compensate for them. Deep learning has been proposed as a candidate for tackling the inefficiency or high cost of traditional techniques. LÄS MER

 2. 2. Djupinlärning på sinogram för bildrekonstruktion från spektral CT

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Adam Ågren; Dennis Åkerström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med den nya utvecklingen av fotonräknande datortomografi med möjligheter till lägre stråldoser kommer även krav på bättre metoder för brusreducering och bildrekonstruktion. För att lösa detta problem föreslås appliceringen av ett neuralt nätverk för att filtrera bort brus och rekonstruera bilderna. LÄS MER

 3. 3. 2D & 3D phase retrieval for propagation-based X-ray phase-contrast tomography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Philip Stjärneblad; [2021]
  Nyckelord :Propagation-based X-ray phase-contrast tomography; PB-PCT; Propagation-based X-ray phase-contrast Imaging; PB-PCI; 2d phase retrieval; 3d phase retrieval; TIE; sinogram consistency; reconstruction artefacts; Science General;

  Sammanfattning : Propagation-based X-ray phase-contrast tomography is a 3d imaging technique that utilizes two-dimensional projections from different angular views $\theta =[0,\pi]$ to reconstruct the 3D object information. The phase-contrast allows for higher feature contrast than conventional transmission tomography, as the phase interference gives rise to a sharp edge contrast. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of deep-learning image reconstruction for photon-counting spectral CT : A comparison between image domain- and projection domain-denoising

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Morris Eriksson; Hannes Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A promising new technology in medical imaging is photon-counting detectors (PCD). Itcould allow for images with higher resolution, less noise, improved material decomposi-tion while possibly reducing radiation exposure for patients. LÄS MER

 5. 5. Characterization of Center-of-Mass and Rebinning in Positron Emission Tomography with Motion

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Linder Hugo; [2021]
  Nyckelord :positron emission tomography; center of mass; motion correction;

  Sammanfattning : Medical molecular imaging with positron emission tomography (PET) is sensitive to patient motion since PET scans last several minutes. Despite advancements in PET, such as improved photon-pair time-of-flight (TOF) difference resolution, motion deformations limit image resolution and quantification. LÄS MER