Sökning: "Attitude-Behaviour Gap"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Attitude-Behaviour Gap.

 1. 1. Fast fashion vs hållbar konsumtion - gapet mellan uttryck och agerande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maja Wallner; Linnéa Englund; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhet; Fast fashion; The attitude-behaviour green gap; Hållbar konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka de främsta faktorerna till varför unga svenska kvinnor konsumerar fast fashion i en tid präglad av ett fokus på hållbarhet. Motsättningarna mellan köpintentionerna och dagens hållbarhetsfokus skapar ett gap mellan konsumenternas agerande och uttryck vilket undersöks genom åtta faktorer för att utse den mest betydande. LÄS MER

 2. 2. Please Mind The Gap : A study of the relation between green marketing outreach and consumer decision-making

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Bluhme; Jenny Lidman; [2021]
  Nyckelord :Theory of Planned Behaviour; green marketing; sustainability; grocery sector; clothing sector; perceived behavioural control; attitude behaviour gap.;

  Sammanfattning : Sustainability, and especially sustainable consumption, has become more important throughout the years in line with the challenges of climate change. A large majority of Swedish consumers have a positive attitude towards sustainable consumption. However, their actions do not speak louder than words. LÄS MER

 3. 3. Konsumenten och matsvinn : En studie om hur svenska konsumenters inköp av livsmedel påverkats av en global pandemi samt konsumenters attityd-beteendegap i relation tillmiljömedvetenhet och matsvinn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Diana Bagheri; Joakim Egana Otarola; [2021]
  Nyckelord :Food Waste; Covid-19 Pandemic; Consumer Behaviour; Attitude Behaviour Gap; Environmental awareness; Matsvinn; Covid-19 pandemin; Konsumentbeteende; Attitude Behaviour Gap; miljömedvetenhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Utbrottet av Covid-19 pandemin har lett till förändrade vanor och beteenden. Det framhålls att konsumenter blir alltmer miljömedvetna samtidigt som hushållen är den sektor där mest matsvinn uppstår. LÄS MER

 4. 4. Sustainability communication in clothing stores : exploring the interplay between attitudes, behaviour and the context of in-store apparel shopping

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Larisa Vlasenko; [2020]
  Nyckelord :sustainability communication; apparel shopping; context; attitude-behaviour gap; goal-framing theory; consumption;

  Sammanfattning : It is acknowledged nowadays that people’s attitudes cannot serve as valid predictors of their behaviour since our growing environmental awareness and concern do not appear to be translated into more conscious consumer behaviour. It is argued that one of the reasons for this discrepancy may be that human behaviour is not determined by motivations alone and the context in which it is performed may substantially affect it. LÄS MER

 5. 5. Generation Greta? : En kvalitativ undersökning om hur uppfattningar,känslor och intentioner formar Generation Z:s attityder och agerande till hållbar konsumtion.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Olofsson; Emilia Andersson; Ida Grönlund Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; Social media; Attitudes; Attitude-behaviour gap; Sustainable fashion.; Generation Z; Sociala medier; Attityder; Attityd-beteende gap; hållbart mode.;

  Sammanfattning : I media framställs Generation Z som en miljömedveten generation som kan tänkas ha Greta Thunberg som förebild eftersom hon blivit en symbol för miljönrörelsen. Trots att undersökningar visar att Generation Z intresserar sig mer för miljöfrågor och etiska frågor entydigare generationer så finns det forskning som hävdar att generationen är oengagerade, egoistiska och konsumistiska. LÄS MER