Sökning: "Attitude-behaviour gap"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Attitude-behaviour gap.

 1. 1. Planned Obsolescence: A deal-breaker for smartphone consumers or not? : A qualitative study of sustainable consumers’ behaviour around Planned Obsolescence - The case of smartphones

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Måns Nilsson; Javier Lobo Perez; [2022]
  Nyckelord :Planned Obsolescence; smartphones; sustainable consumers; sustainable consumer behaviour; sustainable consumption; Attitude-Behaviour-Gap;

  Sammanfattning : Planned Obsolescence is a threat to sustainability and is a practice that has increased in recent years. Manufacturers and companies are often blamed, but recent research has shown that consumers play a significant role and thus hold considerable responsibility for Planned Obsolescence practices. LÄS MER

 2. 2. Are you as green as the Grinch - or is it just an illusion?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Persson; Linnea Svensson; [2022]
  Nyckelord :Attitude-behaviour gap; online consumer behaviour; green consumption; green marketing; green communication strategies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: The purpose of this thesis is to reveal what critical factors affect the attitude-behaviour gap when consuming green apparel online, and what aspects in retailers’ green communication strategies are perceived to have an influence on performing green consumer behaviour online. Theoretical perspective: An own illustration of a theoretical framework has emerged from the reviewed literature. LÄS MER

 3. 3. Hur högt värderar Generation Z i Sverige hållbara matvaruprodukter : En småskalig kvantitativ studie om Generation Z:s köpbeteende i relation till hållbara matvaruprodukter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Hulldin; Lina Lennartsson; [2022]
  Nyckelord :Generation Z; Köpbeteende; Attitude-behavior gap; Hållbara matvaruprodukter; Pris; Låg ekonomisk standard; Produktkvalitet; Kompensationsbeteende;

  Sammanfattning : Utvecklingen och den ökade medvetenheten om hållbarhet i dagens samhälle, har lett till en ökad efterfrågan av hållbara matvaruprodukter. Det var därmed av intresse att undersöka denna utveckling inom Generation Z. LÄS MER

 4. 4. Fast fashion vs hållbar konsumtion - gapet mellan uttryck och agerande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maja Wallner; Linnéa Englund; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhet; Fast fashion; The attitude-behaviour green gap; Hållbar konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka de främsta faktorerna till varför unga svenska kvinnor konsumerar fast fashion i en tid präglad av ett fokus på hållbarhet. Motsättningarna mellan köpintentionerna och dagens hållbarhetsfokus skapar ett gap mellan konsumenternas agerande och uttryck vilket undersöks genom åtta faktorer för att utse den mest betydande. LÄS MER

 5. 5. Please Mind The Gap : A study of the relation between green marketing outreach and consumer decision-making

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Bluhme; Jenny Lidman; [2021]
  Nyckelord :Theory of Planned Behaviour; green marketing; sustainability; grocery sector; clothing sector; perceived behavioural control; attitude behaviour gap.;

  Sammanfattning : Sustainability, and especially sustainable consumption, has become more important throughout the years in line with the challenges of climate change. A large majority of Swedish consumers have a positive attitude towards sustainable consumption. However, their actions do not speak louder than words. LÄS MER