Sökning: "Sara Franzon"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Franzon.

 1. 1. Kartläggning av lustgasens användning vid smärtsamma procedurer på barn på akutmottagning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Franzon; Josefin Grefve; [2021-04-23]
  Nyckelord :Akutmottagning; Barn; Lustgas; N2O; Smärtsamma procedurer;

  Sammanfattning : Background: Children often experience pain and fear with painful procedures in healthcare. Previous research shows that undertreated pain during procedures is a problem and can have negative consequences in the future for children. A suitable treatment is nitrous oxide, which has both a pain-relieving and a sedative effect. LÄS MER

 2. 2. Ett lotteri av stöd och hjälp i en organisation för mammor : En intervjustudie om kvinnojourer och deras förutsättningar i arbetet med barn som upplevt våld i familjen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Franzon; Lena Jönsson; [2015]
  Nyckelord :children; family violence; women shelters; non-government organization NGO ; social work; barn; våld i familjen; skyddade boenden; ideella organisationer; socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine women shelters conditions as an organization and how these conditions affect their work with children who have experienced family violence and live in their shelters. In order to achieve a more profound and comprehensive view of the women shelters and their work with these children we selected to execute a qualitative method with semi-structured interviews with collaborators from nine different shelters in Sweden. LÄS MER