Sökning: "Sara Menhem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Menhem.

  1. 1. Šeyef tnen skekīn- Jag Ser Två Knivar. En analys av dual- och pluralanvändning hos libanesiska arvspråkstalare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Sara Menhem; [2021-09-29]
    Nyckelord :arabiska; Arvspråk; arabiska arvspråkstalare; förstaspråkstalare; libanesiska; dual; plural;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka libanesiska arvspråkstalares användning av dual och plural.Mina frågor är:1. Hur böjer arvspråkstalare dual jämfört med förstaspråkstalare?2. Hur böjer arvspråkstalare plural jämfört med förstaspråkstalare?3. LÄS MER