Sökning: "Sara Sonesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Sonesson.

 1. 1. Teknik, ett viktigt skolämne? : Lärares respektive lärarutbildares resonemang kring teknikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sara Olsson; Mia Sonesson; [2016]
  Nyckelord :Dewey; lärare i teknik; lärarutbildare; teknikdidaktik; teknik i läroplaner; teknisk kunskap; ämnesintegration;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av vad tidigare forskning visar om hur teknikundervisningen framträder i grundskolan har vi genomfört två undersökningar där syftet har varit att undersöka hur några lärare i grundskolans årskurs 1-3 resonerar kring teknikämnet samt angående sin teknikundervisning. Dessutom har syftet med andra undersökningen varit att undersöka hur några lärarutbildare resonerat kring teknikundervisningen på lärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. LÄS MER

 2. 2. Om journalisterna själva får välja - en kvalitativ studie av Staffanstorpsskandalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mona Olsson; Sara Dahlman; [2014]
  Nyckelord :politisk skandal; Skandal; medieskandal; överträdelse; skandalisering; dagordningsteori; dramaturgi; berättelse; kvalitativ innehållsanalys; Social Sciences; Staffanstorp; Mipim; Sandin; Sonesson; Lövendahl; Cavallin; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den andra oktober 2013 sänds Uppdrag gransknings avsnitt “Kommungranskarna: Staffanstorp” som avslöjar hur kommunpolitikerna i Staffanstorp har använt skattepengar för en konferensresa till Cannes, och därefter lämnat in kvitton för ersättning – kvitton som till stor del bestod av alkoholinköp och dyra middagar. Veckorna efter Uppdrag gransknings avsnitt fortsätter nyhetsmedierna att rapportera och ställa Staffanstorps politiker mot väggen, vilket resulterar i en utveckling med fler avslöjande och politiska utspel. LÄS MER