Sökning: "Sarry Roth Kalla"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarry Roth Kalla.

  1. 1. Inkludering i klassrummet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Sarry Roth Kalla; Martin Karlsson; [2021]
    Nyckelord :Heterogeneous classroom; Inclusion; Teaching history;

    Sammanfattning : In this overview we look at how teachers work with inclusion in the heterogeneous classroom with an emphasis on the history classroom. The studies we’ve included in our overview have gathered their information through semi structured interviews with teachers. 25 teachers based in schools in Sweden as well as in the U. LÄS MER