Sökning: "Konstvetenskap analys"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Konstvetenskap analys.

 1. 1. Betraktarens rum : En komparativ utställningsanalys av Hilma afKlints verk De tio största genom två olika rumsligheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Linnea Wik; [2020]
  Nyckelord :Spatiality; Instagram; The ten largest; Moderna Museet Malmö; viewer; Rumslighet; Instagram; De tio största; Moderna Museet Malmö; betraktare;

  Sammanfattning : The spatiality of a viewer. A comparative exhibition analysis of Hilma af Klint's work The ten largestthrough two different spatialities.I have studied a viewer’s encounter with Hilma af Klint’s work The ten largest through two differentspatialities, the exhibition room at Moderna Museet Malmö and Moderna Museet Malmös Instagramaccount. LÄS MER

 2. 2. Ett bokomslag växer upp : En jämförande visuell retorikanalys av bokomslagen på den svenska utgivningen av Harry Potter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Bröms; [2020]
  Nyckelord :Harry Potter; book cover; art history; rhetoric; visual rhetoric; visual arguments; ethos; pathos; Harry Potter; bokomslag; konstvetenskap; retorik; visuell retorik; argumentationsanalys; ethos; pathos;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser analysera den argumentation som förekommer på bokomslagen till de svenska böckerna om Harry Potter. Genom att studera vilka visuella argument som förekommer på böckers omslag, är syftet med arbetet att undersöka hur omslagen argumenterar och kommunicerar via olika visuella element såsom färg, form, illustrationer och symboler. LÄS MER

 3. 3. Konsumtionskulturen : Ett porträtt i tiden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Göth Nilsson; [2019]
  Nyckelord :documentary photographs; art-science; Lauren Greenfield; Generation Wealth; social-constructivist; Erwin Panofsky; iconological interpretation; photography; consumption; konstvetenskap; samhällsanalys; dokumentärfotografi; Lauren Greenfield; fotografi; ikonografisk analys; Erwin Panofsky; konsumtion;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine documentary photographs using art-science methods. The subject of the analyzes is photographer Lauren Greenfield’s project Generation Wealth, which reflects the Western consumer culture of our time. From a social-constructivist perspective, three photographs from this 25-year project are examined. LÄS MER

 4. 4. Skulpturförflyttningar i det offentliga rummet : En analys av temporära konstprojekts effekter på det offentliga rummet och skulpturers betydelsebildningar

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Beatrice Oroug; [2019]
  Nyckelord :Det offentliga rummet; Offentlig konst; Skulpturer; Demokrati; Temporalitet; Krononormativitet; Årsringar;

  Sammanfattning : This essay examines three art projects that temporarily moved public sculptures to new locations. This thesis aims to analyze what effects these projects have on the public space and what significance it has on the public sculptures concerning conceptions of democracy and temporality. LÄS MER

 5. 5. Ett sökande efter språk i smärtans gränsland : Om Lenke Rothman och språkliga möjligheter och begränsningar inför smärtans fenomen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Malin Hedenäs; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay called Searching for Language at the Frontiers of Pain. Lenke Rothman and possibilities and limitations of languages in front of phenomenon of pain, I investigate how experiences of pain and suffering is communicated through four artworks by artist Lenke Rothman (1929-2008). LÄS MER