Sökning: "Satanic Feminism"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Satanic Feminism.

 1. 1. Satans lakejer : En teoretisk positionering av det Satanistiska Samfundet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Lars Lindmark; [2022]
  Nyckelord :Satanism; Satanic Feminism; Modern Satanism; Political Satanism; The ”Other”;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to provide theoretical positioning for the Satanist Society (Det Satanistiska Samfundet), a religious community by Swedish law whose practice includes political Satanism. The study is also a comparative approach that compares the discourse of the Satanist Society with its American model The Satanic Temple. LÄS MER

 2. 2. Djävulska diskurser : Hur The Satanic Temple återupplivar satanistiska mot-diskurser och utmanar det västerländska religionsbegreppet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Tobias Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Satanism; politisk satanism; The Satanic Temple; feminism; anarkism; romanticism; religion; diskurser.;

  Sammanfattning : When The Satanic Temple was formed in 2013 they immediately sparked a debate in American media through their political activism. With a Satanic discourse they both confused and angered many people, especially persons from the Christian Right-Wing and other Conservatives. LÄS MER

 3. 3. Att göra kaos i ett cisnormativt kosmos : en laborerande studie av den transteoretiska och-aktivistiska samvaron med Satan

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Michelle Jangmyr; [2015]
  Nyckelord :transactivism; transtheory; cisnormativity; Satan; transgender rage; tone- policing; Paradise Lost; satanic transactivism; satanic transtheory; non-conformity; satanism; John Milton; Susan Stryker; satanic feminism; Per Faxneld; monstruoisty; chaos; hate; hell; darkness; queer-deluzian; transgender; monster; monster identity; transaktivism; transteori; cisnormativitet; Satan; transaktivisk vrede; god ton; Paradise Lost; satanistisk transaktivism; satanistisk transteori; icke-konformism; satanism; John Milton; Susan Stryker; satanic feminism; satanistisk feminism Per Faxneld; monstrositet; kaos; hat; helvetet; queerdeluziansk; trans; monster; monstruös identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to present an opening to argue for a transtheoretical and - activist fellowship with Satan and the values connected to hir. A transactivist fellows-hip with Satan builds on two primary points of contact. LÄS MER