Sökning: "anarkism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet anarkism.

 1. 1. Frida Stéenhoff och Anarkismen – Stéenhoffs feministiska idéer i ljuset av anarkistisk ideologi.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Charlott Sandén; [2016-06-28]
  Nyckelord :Stéenhoff; Anarkism; evolution; sexualitet; födelsekontroll; Bergegren; Goldman;

  Sammanfattning : Feminist and social critic Frida Stéenhoff (1865-1945) was groundbreaking in her frankness about free love, sexuality and birth control in early twentieth century Sweden. The interest in her works has despite extensive source material, been insufficient in contemporary research considering its rich material concerning the social and political impact of her work. LÄS MER

 2. 2. Bevara Christiania!: Rätten till fristaden och kravet att normaliseras

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Henning Svensson; [2016-06-27]
  Nyckelord :Christiania; Köpenhamn; normalisering; formalisering; rätten till staden;

  Sammanfattning : The Freetown of Christiania is an autonomous space in central Copenhagen and the result of an occupation act 1971. As a centre for activism and Anarchism it houses an informal attitude towards urbanisation and the production of space. LÄS MER

 3. 3. Punkestetik : Provokation, revolution eller D.I.Y.?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Joacim Eneroth; [2013]
  Nyckelord :Punk; punkestetik; Jamie Reid; Sex Pistols; Ella Tillema; D.I.Y.; situationism; dadaism; anarkism; Crass; Gee Vaucher; provokation; skapelseberättelsen; apokalyps; subkultur; samhällskritik; hakkors; svastika; säkerhetsnål; Banksy; aktivism; amatörism; konsumtionssamhället;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker punken och några aspekter av dess visuella identitet. Genom att söka några av dess konsthistoriska rötter finner man att situationism och dadaism ofta nämns som konströrelser med ett uttryck som punken bygger vidare på. LÄS MER

 4. 4. Vardag Konst Politik

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Adam Kästel; [2013]
  Nyckelord :konst; vardag; anarkism; omvårdnad; frivillighet;

  Sammanfattning : Genom konsten vill jag fokusera på och utforska sociala relationer och olika former av förtryck, manipulation och motstånd. Jag längtar efter att konsten ska kunna inlemmas i livets alla skeenden för att kritiskt motarbeta binärt tänkande och möjliggöra alternativ till stagnerade mönster... LÄS MER

 5. 5. Den självklara staten - Sökande efter alternativ utanför den enda dimensionen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Haking; Erik Kytömäki; [2012]
  Nyckelord :endimensionellt tänkande; anarkism; staten; makt; auktoritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att påvisa en del av de antaganden som idén om staten vilar på samt hur sådana antaganden kan diskuteras med hjälp av statskritisk politisk filosofi. Metoden är en läsning av politiska filosofer som Immanuel Kant, Thomas Hobbes, Pjotr Kropotkin och Mikhail Bakunin där Herbert Marcuses idé om det endimensionella tänkandet går som en röd tråd igenom resonemangen. LÄS MER