Sökning: "Simon Andrén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Simon Andrén.

 1. 1. A Generative Design of TimberStructures According to Eurocode : Development of a Parametric Model in Grasshopper

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :NICOLINA ANDRÉN JAKOBSSON; SIMON BOHMAN; [2019]
  Nyckelord :Parametric design; Timber; Optimization; Generative Design; Glulam; Grasshopper; Python i;

  Sammanfattning : The interest of timber structures has in recent years increased, primarily due tothe environmental benets of timber. This has created an increased demand forstructural engineers with timber expertise. At the same time the concept of structuralparametric design have become more popular. LÄS MER

 2. 2. Digital holografi

  L3-uppsats, Lunds universitet/Teknisk fysik (CI); Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Marcus Thelander Andrén; Max Andersson; Joel Aronsson; Simon Cöster; [2010]
  Nyckelord :tredimensionell bildåtergivning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Innebandyns utveckling i Uppland mellan 1990 och 2001 : En tillväxtstudie och föreningsanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Simon Andrén; [2008]
  Nyckelord :Innebandy; Uppland; Uppsala; föreningsanalys; tillväxt; spridning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER