Sökning: "Simon Winter"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Simon Winter.

 1. 1. Hur hamnade vi här? : En kvantitativ innehållsanalys av svenska webbtidningar om hamnkonflikten 2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Simon Andreasson; Mattias Olsson; [2019]
  Nyckelord :Framing Theory; Agenda Setting Theory; Primary Definers; Conflict; Trade union; Quantitive;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine how eight Swedish newspapers reported on a trade union conflict between dock workers and a employer organisation in the winter of 2019. Further it will examine how the conflict is portrayed in the newspaper and if both of the organisations gets their voices heard in the newspapers. LÄS MER

 2. 2. Vilket val av habitat gör älgen under brunsten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Mikaela Casselgård; Simon Palmér; [2019]
  Nyckelord :Alces alces; tjurar; rörelsemönster; Sverige;

  Sammanfattning : Älgen, Alces alces L., har länge varit en omdebatterad art inom skogsbruket och infrastrukturen. Under höst och vinter infaller de flesta trafikolyckor då älg är inblandad och är alltså den tid på året då större försiktighet på vägarna bör beaktas. LÄS MER

 3. 3. Prediktion av priset på höstvete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Nisa Andersson; Nils Broman; Martin Björn; Adrian Byström; Gabriel Markfjärd; Christian Rasmussen; Simon Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Prediktion; höstvete; neurala; nätverk;

  Sammanfattning : I denna rapport finnes resultatet av kandidatprojektet i kursen TDDD96 som ges av Linköpings universitet. Projektet har utförts av sju studenter på Civilingenjörsprogrammet inom Datateknik och Civilingenjörsprogrammet inom Mjukvaruteknik. LÄS MER

 4. 4. Skogspolitisk kommunikation - från Skogsstyrelsen till enskilda privata skogsägare

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Simon Winter; Jonas Sjölund; [2017]
  Nyckelord :Produktionsmål; ; miljömål; Skogseko; kunskap; målgrupp;

  Sammanfattning : Skogen har många olika nyttigheter och åsikterna om hur skogen ska brukas är många, detta gör skogen till en politisk fråga. Skogsstyrelsen är den myn-dighet som ansvarar för att skogspolitiken efterlevs och skogsvårdslagen re-glerar hur Sveriges skogar ska skötas. LÄS MER

 5. 5. Finlands sak var vår... eller? : En historiografisk studie om Sverige under det finska vinterkriget åren 1939-1940

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Simon Slotte; [2017]
  Nyckelord :historiografi; finska vinterkriget; neutralitet; Ålandsfrågan; Rickard Sandler; opinion;

  Sammanfattning : When Maria-Pia Boëthius book Heder och samvete was published in 1991, it came to shake the notion that Sweden had been fully neutral during the Second World War. Boëthius was the first to argue that this was not at all the case, which opened up for this study. LÄS MER