Sökning: "Smart camera"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Smart camera.

 1. 1. Nätverksbaserade övervakningskameror i hemmet : Hur påverkar kamerorna den upplevda integriteten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hedda Lundmark; [2020]
  Nyckelord :Home; Smart home; Network-based surveillance cameras; Integrity; Privacy; User experience UX ; Hem; Smarta hem; Nätverksbaserade övervakningskameror; Integritet; Privatliv; Användarupplevelse UX ;

  Sammanfattning : Det har kommit att bli allt vanligare att installera nätverksbaserade övervakningskameror i hemmet som en säkerhetsåtgärd. Tidigare studier som undersöker nätverksbaserade övervakningskameror visar att dessa kameror utgör en möjlig säkerhetsrisk för de boende då det teoretiskt sätt är möjligt för personer som har kunskaper i att bryta sig in i datorsystem att spionera på de boende i hemmet genom övervakningskamerorna. LÄS MER

 2. 2. Privacy in Smart Parking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristina Batistic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The master thesis project will analyze the smart parking solution used in Frederiksberg municipality, focusing on privacy aspects in different data use cases. The current use case will be analyzed with the focus on its privacy aspects. LÄS MER

 3. 3. Potential security risks in Google Nest Indoor Camera

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Klasmark; Valter Lundegårdh; [2020]
  Nyckelord :Hacking; Security; Internet of Things; Privacy; Camera; Hackning; Säkerhet; Sakernas internet; Integritet; Kamera;

  Sammanfattning : Our world is becoming more and more connected every day. Recently a new trend has taken off: smart homes. As people are investing in making their house connected this usually also includes some type of surveillance, more precisely a camera. LÄS MER

 4. 4. IR Image Macine Learning for Smart Homes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Amanda Nerborg; Elias Josse; [2020]
  Nyckelord :machine learning; infrared radiation; low resolution; Panasonic Grid-EYE; human detection;

  Sammanfattning : Sweden is expecting an aging population and a shortage of healthcare professionals in the near future. This amounts to problems like providing a safe and dignified life for the elderly both economically and practically. Technical solutions that contribute to safety, comfort and quick help when needed is essential for this future. LÄS MER

 5. 5. MobilePose: Real-Time 3D Hand Pose Estimation from a Single RGB Image

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :David Larsson; Sofie Hellmark; [2020]
  Nyckelord :3D hand pose estimation; real-time; Convolutional neural networks; Image analysis; Machine learning; AR; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Estimating 3D hand poses from RGB images is a challenging task. In this work we construct efficient neural networks to regress sparse 3D skeletons consisting of 21 keypoints in the hand. Additionally heatmaps are regressed to locate the keypoints in 2D. LÄS MER