Sökning: "Smart camera"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Smart camera.

 1. 1. On the assessment of Denial of Service vulnerabilities affecting smart home systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Andersson; Oliver Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; IoT; IoT Vulnerability; Vulnerability Testing; OpenVAS; Availability; Denial of Service; Smart Home;

  Sammanfattning : IoT is an abbreviation of the term Internet of Things. The term describes everyday items such as light bulbs that are connected to the Internet. IoT is a field that is growing very quickly with some researchers and industry leaders predicting that there will be up to 200 billion connected IoT devices in the world by 2020. LÄS MER

 2. 2. Effekter av kameraövervakning av boskap hos sex lantbrukare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nicklas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Kameraövervakning; Precision livestock farming; Smart farming;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lantbruket står inför stora framtida utmaningar som t.ex. stora befolkningsökningar och minskade jordbruksarealer. Ett förslag för att lösa en del av problemet och öka effektiviteten inom lantbruket är att implementera och använda olika digitala tjänster och produkter. LÄS MER

 3. 3. An Analysis of Cloud-Based Machine Learning Models for Traffic-Sign Classification

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Victor Lindeman; [2019]
  Nyckelord :machine learning traffic signcloud;

  Sammanfattning : The machine learning method deep neural networks are commonly used for artificial intelligence applications such as speech recognition, robotics, and computer vision. Deep neural networks often have very good accuracy, the downside is the complexity of the computations. LÄS MER

 4. 4. Real-Time Pupillary Analysis By An Intelligent Embedded System

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mujtaba Hasanzadeh; Alexandra Hengl; [2019]
  Nyckelord :Real-time; Embedded system; Intelligent; Pupillary analysis; Machine learning; AI; Artificial intelligence; ANN; Neural network; Caffeine detection; Pupillary light reflex; PLR; Eye tracker; Classification; Smart camera; Pupillary features;

  Sammanfattning : With no online pupillary analysis methods today, both the medical and the research fields are left to carry out a lengthy, manual and often faulty examination. A real-time, intelligent, embedded systems solution to pupillary analysis would help reduce faulty diagnosis, speed-up the analysis procedure by eliminating the human expert operator and in general, provide a versatile and highly adaptable research tool. LÄS MER

 5. 5. Private Household Food Waste & How to Reduce It

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Peter Skopal; [2019]
  Nyckelord :household food waste; user centered design; circular economy; smart home application; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : More than one-third of all food produced is wasted in the food chain from production to consumption, where private households represent the largest food waste faction. In turn, water, fertilizer and cropland efficiency is wasted as well. Investigating the stated problem, this paper’s aim is to reduce food waste. LÄS MER