Sökning: "Sofia Ekholm"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sofia Ekholm.

 1. 1. Att utsättas för sexuella trakasserier på sin arbetsplats : En vardag för sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Ekholm; Cassandra Lundin; [2019]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; sjuksköterska; litteraturöversikt; upplevelse; patient; kollega;

  Sammanfattning : Sexuella trakasserier är ett världsomfattande problem som delas in i verbala, icke verbala och fysiska trakasserier. Att utsättas för sexuella trakasserier kan upplevas traumatiskt och resultera i långvarigt fysiskt men även psykiskt lidande. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadens förutsättningar: En kvalitativ intervjustudie om vårdenhetschefers ledarskap

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Wellton; Sofia Rabaa Ekholm; [2018-07-10]
  Nyckelord :Vårdenhetschef; ledarskap; intensivvård; omvårdnad; omvårdnadsutveckling; evidensbaserad vård;

  Sammanfattning : Background: Management within a critical care setting is complex and the nurse managers are balancing different interests: political, economical, administrative and professional. To maintain focusing on nursing care there is a need for value-based leadership to promote nursing care and to ensure quality and development in such complex settings. LÄS MER

 3. 3. Affärsutvecklingstjänstens roll i tidigt entreprenörskap : En kvalitativ studie utifrån entreprenörens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Thörne; Camilla Ekholm; [2017]
  Nyckelord :Affärsutvecklingstjänst Entreprenör Uppstartsfas Nätverk Plats Kunskap;

  Sammanfattning : Nya företag har en viktig roll för ett lands tillväxt och entreprenörskap bidrar till att hålla ekonomin levande. Den första tiden i ett företags livscykel anses vara den mest riskfyllda, varav stöd finns att tillgå genom olika affärsutvecklingstjänster som kan bistå med viktiga faktorer för företagets överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en grönyta i ett miljonprogramsområde

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Matilda Andersson; Matilda Ekholm; Sofia Källström; [2017]
  Nyckelord :Grönområde; Grönyta; Miljonprogrammet; Utformning; Aktivitetspark; Parkyta;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ger ett studerat utformningsförslag på ett outnyttjat grönområde imiljonprogramsområdet Norrliden i Kalmar.Studien har resulterat i ett förslag till förbättrad utformning, en visuell skiss utifrånrelevant teori, intervjuer med sakkunniga och enkätsvar från de som bor i området. LÄS MER

 5. 5. Omvärldens syn på Uppsala universitet : Hur den interna styrningen och kontrollen inom avdelningen för kommunikation och externarelationer vid Uppsala universitet minskar risken för att lärosätets anseende skadas.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristina Ekholm; Sofia Nordström; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER