Sökning: "Sofie Åkerberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofie Åkerberg.

 1. 1. Från dagisfröken till förskollärare : Förskollärares berättelser om ett förändrat uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anderssson Jessica; Sofie Åkerberg; [2022]
  Nyckelord :Ansvar; Educare; Fenomenologi; Förhållningssätt; Förskollärare; Kompetens; Läroplan; Omsorg; Undervisning;

  Sammanfattning : Den svenska förskolan som institution började på 1800-talet med barnkrubban där fokus var  omsorg. Genom åren förändrades institutionen och 1998 blev det förskola med fokus på omsorg  och undervisning som en helhet. LÄS MER

 2. 2. Effektiv Samhällskommunikation : Ett medel att förmå kommuninvånare att fortsätta samt öka sin sortering av hushållsavfall

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Anna Nyquist; Sofie Åkerberg; [2007]
  Nyckelord :Samhällskommunikation; Avfallshantering;

  Sammanfattning : I ett demokratiskt samhälle är samhällskommunikation av stor vikt då medborgare måste vara välinformerade för att kunna vara delaktiga. I den här uppsatsen har vi valt att titta på samhällskommunikation i form av information till kommuninvånare gällande hushållsavfallssortering. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas informationsbehov inom den palliativa vården. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Maria Åkerberg; Ann-Sofie Thelander; [2006]
  Nyckelord :Anhöriga; information; informationsbehov; palliativ vård;

  Sammanfattning : Den palliativa vården innefattar inte bara patienten utan i många fall också de anhöriga. Syftet med studien var att undersöka anhörigas informationsbehov inom den palliativa vården. För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar användes. LÄS MER