Sökning: "Sofie Åkerberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Åkerberg.

 1. 1. Effektiv Samhällskommunikation : Ett medel att förmå kommuninvånare att fortsätta samt öka sin sortering av hushållsavfall

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Anna Nyquist; Sofie Åkerberg; [2007]
  Nyckelord :Samhällskommunikation; Avfallshantering;

  Sammanfattning : I ett demokratiskt samhälle är samhällskommunikation av stor vikt då medborgare måste vara välinformerade för att kunna vara delaktiga. I den här uppsatsen har vi valt att titta på samhällskommunikation i form av information till kommuninvånare gällande hushållsavfallssortering. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas informationsbehov inom den palliativa vården. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Maria Åkerberg; Ann-Sofie Thelander; [2006]
  Nyckelord :Anhöriga; information; informationsbehov; palliativ vård;

  Sammanfattning : Den palliativa vården innefattar inte bara patienten utan i många fall också de anhöriga. Syftet med studien var att undersöka anhörigas informationsbehov inom den palliativa vården. För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar användes. LÄS MER