Sökning: "tillkännagivande"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet tillkännagivande.

 1. 1. Är utdelningar aktiemarknadens fyrtorn? : En eventstudie om tillkännagivande av utdelning och dess påverkan på börsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Olsson; Axel Oppmark; [2019]
  Nyckelord :Dividend announcement reaction; dividend policy; dividend; stock returns; Tillkännagivande av utdelning; utdelningspolicy; utdelning; aktieavkastning;

  Sammanfattning : Trenden med stort fokus på utdelning bland investerare håller i sig år 2019 och storbolagen förväntas betala ut över 250 miljarder svenska kronor. Bolag undviker att sänka sin utdelning, oavsett om det går bra eller dåligt, för att inte ge signaler om negativa framtidsutsikter. LÄS MER

 2. 2. Nyemissioner i Sverige : Hur valet av motiv och emissionstyp påverkar aktieprestation och bolagsvärde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Dänhardt; David Gerby; [2019]
  Nyckelord :Seasoned equity offerings; motives; abnormal return; Fama-French three factor model; Finansiering; Nyemissioner; Motiv; Avvikande avkastning; Fama-French Trefaktormodell;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida nyemissioners bakomliggande motiv påverkar hur det emitterande företaget värderas efter tillkännagivandet. Fenomenet undersöks på den svenska marknaden, då majoriteten av tidigare forskning bedrivits på utländska handelsplatser. LÄS MER

 3. 3. VD-bytets påverkan på aktiepriset : Marknadens reaktion vid tillkännagivandetav en VD med utländskt respektive svenskt efternamn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Issa Zeito; Simon Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; den effektiva marknadshypotesen; eventstudie; Stockholmsbörsen; tillkännagivande; vd-byte;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om aktiemarknaden reagerar annorlunda vid tillkännagivandet av en ny vd med svenskt respektive utländskt efternamn. Studien undersöker 352 börsnoterade Small Cap, Mid Cap och Large Cap-företag på Nasdaqs OMXS under perioden 2008-2018. LÄS MER

 4. 4. Tillkännagivande av VD-byte : Har kön någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Kankkunen; Anna Knutsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nedskrivning av goodwill – dåliga nyheter för aktieägare? –En kvantitativ eventstudie om marknadsreaktionen vid nedskrivning av goodwill bland svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Dahalqvist; Rebecka Johansson; [2018-08-23]
  Nyckelord :Nedskrivning; goodwill; marknadsreaktion; IAS 36; tillkännagivande; IFRS 3;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2005 infördes ett nytt redovisningssystem för alla publiceradekoncerner i Europa, nämligen IASBs principbaserade normer IFRS. I samband med dettaförändrades bland annat sättet på vilket de berörda företagen hanterar sin goodwill. LÄS MER