Sökning: "Signaling Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Signaling Theory.

 1. 1. Facit till framgång - En kvalitativ studie kring vad som enligt arbetsgivare krävs för att bli anställd som reporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wiktoria Gruca; Hilda Rundquist; [2022-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that aims to investigate which skills and characteristics that are crucial for being employed as a reporter at a newsroom in Sweden today, and how an ideal reporter is described from the perspective of employers. Including topics as education, experience, and personality as a base for discussion about importance of those for a possible employment. LÄS MER

 2. 2. Efterfrågan på frivillig revision : En undersökande studie av de mindre svenska företagen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filippa Dahl; Ida Melander; [2022]
  Nyckelord :Efterfrågan på revision; kön; likviditet; lönsamhet; skuldsättningsgrad;

  Sammanfattning : Revision har till uppgift att kontrollera bland annat ett företags konton för att jämföra det redovisade värdet med det verkliga värdet (Haapamäki, 2018, s. 82). En väsentlig del av revisionen är att detta ska genomföras av en extern part. LÄS MER

 3. 3. Gender Imbalance and Educational Investments in China

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jessica Johansson; Anna Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Sex Ratio; Education; One Child Policy; Marriage; Signaling;

  Sammanfattning : An unintended consequence of the One Child Policy, introduced in 1979, has been the increasing sex ratio imbalance in China. This has resulted in millions of excess males, facing difficulties in finding a spouse. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning som krav för mikro-, små- och medelstora företag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Åberg; Maja Wänman; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhet; redovisning;

  Sammanfattning : What would a legal requirement for sustainability reporting mean for opportunities and difficulties for micro, small and medium-sized companies? Large companies are today covered by a legal requirement for sustainability accounting, so why are not all companies covered by the same accounting obligation regardless of size? It is of interest to study the underlying factors that can explain how such a legal requirement could affect smaller companies based on their size. The focus of this study has been to investigate what opportunities and difficulties a legal requirement for sustainability reporting could entail for micro, small and medium-sized companies. LÄS MER

 5. 5. Den ekonomiska skillnaden mellan frivillig kontra obligatorisk CSR Assurance : En undersökande studie av den europeiska detaljhandeln på kort sikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Björn Eklund; Sarah Andersen; [2022]
  Nyckelord :CSR Assurance; CSR Assurance provider; Legitimacy theory; Signaling theory; Economic performance; CSR Assurance; CSR Assurance leverantör; Legitimitetsteori; Signaleringsteori; Ekonomisk prestanda;

  Sammanfattning : Titel: Den ekonomiska skillnaden mellan frivillig kontra obligatorisk CSR Assurance Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Björn Eklund & Sarah Andersen Handledare: Anders Hedman Datum: 2022 - Januari Syfte: 2024 blir det obligatoriskt för svenska företag att genomföra en extern granskning av sina CSR rapporter. Studiens syfte har därför varit att genom en jämförande studie, undersöka de ekonomiska konsekvenserna av obligatorisk kontra frivillig CSR Assurance bland företag. LÄS MER