Sökning: "tillkännagivande"

Visar resultat 6 - 10 av 31 uppsatser innehållade ordet tillkännagivande.

 1. 6. Agent saknas : En studie av marknadens reaktion när verkställande direktörens ersätts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diyar Tasar; Rami Dyab; [2018]
  Nyckelord :change of CEO; Event study; Efficient Market Hypothesis; Abnormal Return; VD-byten; Eventstudie; Effektiva marknads hypotesen; Avvikande avkastning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur aktiekursen reagerar när bolag offentliggör information angående ett VD-byte. Studien undersöker både frivilliga uppsägningar och avsked av VD:n på bolag noterade på Stockholmsbörsen mellan år 2011 och 2018. LÄS MER

 2. 7. End of a blockbuster? – Preventing evergreening of pharmaceutical patents under EU competition law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Dürnel; [2017]
  Nyckelord :EU competition law; EU law; Article 102 TFEU; abuse of dominant position; evergreening; patent law; patent strategies; patents; pharmaceuticals; pharmaceutical industry; pharmaceutical sector inquiry; market definition; blockbuster drugs; generic competition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The pharmaceutical industry is dependent on the granting of patents. Patents make it possible for pharmaceutical companies to invest in the necessary R&D to bring new drugs to the market. This benefits consumers and the health care sector at large. LÄS MER

 3. 8. Värderelevans av segmenteringsinformation : En kvantitativ studie över svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Nortoft; Victoria Wiebols; [2017]
  Nyckelord :Eventstudie; kumulativ abnormal avkastning; kvartalsrapporter; primärsegment; segmentsrapportering; sekundärsegment; värderelevans;

  Sammanfattning : Tillkännagivande av företagsspecifik information i finansiella rapporter är ofta kopplade till kostnader för företag varför det finns ett intresse att undersöka huruvida publicerad information är relevant för investerare innan den delges. Mot bakgrund av tidigare forskning formuleras två hypoteser om att segmenteringsinformation i primär-, respektive sekundärsegment påverkar den kumulativa abnormala avkastningen kring publicering av kvartalsrapporter i Sverige. LÄS MER

 4. 9. Vinnare eller förlorare? : Aktieägarnas avvikelseavkastning i det köpande bolaget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Fabrelius; [2017]
  Nyckelord :Avvikelseavkastning; företagsförvärv; eventstudie; inhemska; internationella;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett tillkännagivande om ett företagsförvärv påverkar det köpande bolagets avkastning på den svenska aktiemarknaden. För att mäta avvikelseavkastningen på dagen för tillkännagivandet används en klassisk eventstudie. LÄS MER

 5. 10. Tillkännagivande av nyemission : En eventstudie kring de kortsiktiga effekterna på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jennifer Kindström; Philippa Svanholm; [2017]
  Nyckelord :Rights offerings; CAR-model; abnormal return; defensive offering; offensive offering; event study.; Nyemission; CAR-modellen; abnormal avkastning; defensiv nyemission; offensiv nyemission; eventstudie.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to determine if there are any significant abnormal returns arising when companies announces an upcoming rights offering on the Stockholm exchange. The thesis also considers possible reasons as to why the market react in different ways by examining the offerings’ underlying motives. LÄS MER