Sökning: "Sofie Rydbratt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Rydbratt.

 1. 1. Saudiarabien som marknad : förhållanden samt analys för svenska företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Rydbratt; Emma Grundmark; [2009]
  Nyckelord :internationellt företagande; marknadsanalys; etableringsstrategi; Saudiarabien; kulturskillnader; Max AB; Midroc Europe; Exportrådet.;

  Sammanfattning : Avsikten med denna uppsats är att beskriva hur svenska företag arbetar inför en etablering på den saudiarabiska marknaden. Uppsatsen lägger fokus på planeringsstadiet och behandlar därför främst marknadsanalysen, som genomförs i ett tidigt skede i expansionsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Customer Relationship Management : hur ICA använder CRM i ett försök att skapa mer lönsamma kundrelationer genom one-to-one marknadsföring

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Rydbratt; Sofia Wiksten; [2009]
  Nyckelord :one-to-one marknadsföring; relationsmarknadsföring; CRM; Customer Relationship Management; ICA;

  Sammanfattning : Customer Relationship Management (CRM) ämnar hjälpa företag att förstå kunders beteenden för att möjliggöra förvärvandet av nya kunder, underhålla befintliga relationer samt skapa lojalitet. Förståelsen för hur företag bör hantera kundrelationer har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren vilket har utmynnat i relationsmarknadsföring på one-to-one nivå. LÄS MER