Sökning: "Lisa Blomqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lisa Blomqvist.

 1. 1. Källkritik i en värld av ansiktsanimering och talmanipulation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Andersson López; Siri Lallerstedt Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ny mjukvaruutveckling inom video- och ljudteknik har under de senaste åren gjort det enklare än någonsin att manipulera video- och ljudmaterial. Sådan mjukvara skulle kunna bli ett kraftfullt verktyg för att sprida desinformation och manipulerad information till allmänheten. LÄS MER

 2. 2. “Hellre för hett än för kallt” : - En studie om sektionschefers uppfattningar av nödvändiga kompetenser för konflikthantering: exemplet statliga myndigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Klara Blomqvist; Lisa Ludén; [2015]
  Nyckelord :Conflict management; competence; experience; state agency; socio-cultural perspective; Vygotskij.; Konflikthantering; kompetens; erfarenhet; statliga myndigheter; sociokulturella perspektiv; Vygotskij.;

  Sammanfattning : För att kunna hantera konflikter krävs olika kompetenser, vilka som krävs och hur vi behärskar dessa genom olika erfarenheter som vi skapat oss i olika sammanhang är en central fråga i denna studie. Denna studie syftar till att undersöka vilka kompetenser sektionschefer inom statliga myndigheter upplever sig behöva för att hantera konflikter på arbetsplatsen mellan sina medarbetare. LÄS MER

 3. 3. Röster från Ravensbrück

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Lisa Blomqvist; [2012]
  Nyckelord :Ravensbrück; Kvinnoläger; Koncentrationsläger; Vittnesmål; Arkiv; Dokumentation; Zygmunt Lakocinski; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sociala Media - Bankernas väg till ökad kundlojalitet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christina Rådberg; Lisa Ledenvall; [2011]
  Nyckelord :Sociala media; bank; lojala kunder; nätverk; strategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Sociala media – Bankernas väg till ökad kundlojalitet Seminariedatum: 2011-01-10 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 poäng Författare: Lisa Ledenvall, Christina Rådberg Handledare: Christine Blomqvist Fem nyckelord: Sociala media, bank, lojala kunder, nätverk, strategi Syfte: Vår studie syftar till att få en djupare kunskap om hur aktörer på den finansiella marknaden använder sig av social media för att nå ut till kunderna och hur detta kan utvecklas i framtiden. Metod: Uppsatsen utgår utifrån en abduktiv ansats, då den ger maximal förståelse av undersökningsområdet. LÄS MER

 5. 5. Smädelsens möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Lisa Blomqvist; [2009]
  Nyckelord :smädelse; aptum; etik; Habermas; ställningstagande; progymnasmata; konsensus; verbalt våld; den retoriska situationen; diskussion; Perelman; publik; Bitzer; politiska debatter; Mouffe; argumentationsteknik; sverigedemokraterna; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den retoriska övningen smädelsen och dess roll inom såväl debattsituationer som i retorikutbildningen i stort. Jag tycker mig återfinna smädelsens topiker i två politiska debatter där ämnet är den debattartikel skriven utav sverigedemokraternas Jimmie Åkesson som publicerades i Aftonbladet den 19 oktober 2009. LÄS MER