Sökning: "socio-cultural perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 621 uppsatser innehållade orden socio-cultural perspective.

 1. 1. GENDER DISPARITY IN EDUCATION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Oritsema Chidi; [2021-08-18]
  Nyckelord :Gender; School; Girl Child; Gender Inequality; Education; Gender Disparity; Gender Equality; Boys and Women;

  Sammanfattning : Aim: This single case qualitative study addresses the girl child education, focusing onparents' perceptions of the girl child enrolment into elementary school and factorsthat might have contributed to gender disparity in education which remains aproblem in Kano state Nigeria.Theory: In order to understand gender disparity in education, the theoretical lens hasfeminist epistemology as its point of departure, which focuses on understandingthe oppression experienced by women to proffer solutions leading to change in allendeavours of life that leads to equal opportunities for all. LÄS MER

 2. 2. Intercultural communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hiba Al Abdallah; [2021-02-03]
  Nyckelord :arabiska; SIK; intercultural communication; healthcare; Arabic; organizational culture; macroculture; microculture; Cultural Gap; Delivering Health Care;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare. The study has both a qualitative and a socio-cultural perspective. LÄS MER

 3. 3. Vad Innebär Det Att Skriva I Skolan? : Diktera – en digital möjlighet i en lärmiljö för alla

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna-Karin Toresson; [2021]
  Nyckelord :dictation; school; speech recognition; text recognition; diktering; röstigenkänning; tal-till- text;

  Sammanfattning : This is a study of quantitative and qualitative methods that aims to gain increased knowledge about primary school students and what it means to write. The study examines if dictation provides a digital opportunity in a learning environment for everyone. The study is a case study. LÄS MER

 4. 4. Ett smörgåsbord för alla : - En kvalitativ intervjustudie av hur lärare beskriver inkludering i förhållande till differentierad undervisning i grundskolans tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur några lärare beskriver begreppet inkludering i relation till differentierad undervisning i grundskolans tidigare år. Tidigare forskning visar komplexiteten kring definitionen av inkludering samt att det inte finns någon färdig mall att implementera. LÄS MER

 5. 5. Kula, locka, lulla, kauka : En studie i vilka metoder sångpedagoger inom svensk folkmusik använder för att lära ut kulning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Lovisa Liljeberg; [2021]
  Nyckelord :Kulning; folksång; sångpedagog; folkmusik; sångteknik; undervisningsmetoder; musik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad sångpedagoger inom genren svensk folklig sång har för metod för att lära ut kulning och om det går att använda kulning som ett redskap för att förbättra sångteknik överlag. Kvalitativa intervjuer med tre sångpedagoger som har stor vana att undervisa i kulning ligger till grund för undersökningen. LÄS MER