Sökning: "Stina Noreberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Noreberg.

  1. 1. Livet som ensamkommande tjej : - en kvalitativ studie om integration och tillhörighet

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Stina Noreberg; Ida Söderin; [2015]
    Nyckelord :Unaccompanied girls; unaccompanied minors; unaccompanied; Ensamkommande flickor; ensamkommande barn; integration;

    Sammanfattning : 7049 unaccompanied children seeked asylum in Sweden during 2014 and 15% of them were girls. The aim of the study was to highlight unaccompanied girls arriving in Sweden and examine their views on integration and belonging. Interviews were undertaken with five former unaccompanied girls in the age of 18-24 through a qualitative approach. LÄS MER