Sökning: "Specialpedagoger roll i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Specialpedagoger roll i förskolan.

 1. 1. Förebyggande och främjande -om tidiga insatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Artberger; [2019]
  Nyckelord :Förebyggande arbete; förskolan; pedagogisk dokumentation; specialpedagogens roll; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Artberger, Ulrika (2018). Förebyggande och främjande – om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogisk funktion i förskolan - en förutsättning för kvalité : Några specialpedagogers uppfattningar kring tidiga insatser och relationers betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna Nordquist; Katinka Rosenblad; [2019]
  Nyckelord :Tidiga insatser; relationellt perspektiv; förskola; specialpedagog; systemteori; intersubjektivt perspektiv; fenomenografi;

  Sammanfattning : Trots vetskapen om att tidiga insatser är viktiga finns det en bristande kvalité i svenska förskolor när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En direkt avgörande faktor för att hålla en hög kvalité i förskolan är pedagogers förmåga att ha ett relationellt förhållningssätt i mötet med barn och i samband med det spelar tillgång till specialpedagog en viktig roll. LÄS MER

 3. 3. Vägen till nya perspektiv - Specialpedagogers arbete i centralt team riktat mot förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madeleine Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :Handledning; Organisation; Profession; Specialpedagogens roll; Teamarbete;

  Sammanfattning : *Sammanfattning/Abstract: Ohlsson, Madeleine (2019). Vägen till nya perspektiv- Specialpedagogers arbete i centralt team riktat mot förskolan. The way to new perspectives - Special educators´ work in a central pre-school team. LÄS MER

 4. 4. Arbetet för en tillgänglig lärmiljö : Pedagogers arbetssätt ur ett relationellt perspektiv på en Montessoriförskola samt en Utvecklingspedagogiskt inriktad förskola.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Birgersson; Minnie Karlsson Borg; [2019]
  Nyckelord :pedagogik; förskola; tillgänglig lärmiljö; relationellt perspektiv; barn i behov av särskilt stöd; learning enviroment; relational perspective;

  Sammanfattning : Sammanfattning De senaste åren har begreppet utbildning och undervisning fått ökat fokus i förskolan. Samtidigt har barngrupperna ökat i storlek och barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas en plats i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Diket växer igen- en kvalitativ studie kring övergångar mellan skolformer ur skolledares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Holmström; Birgitta Påhlman; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; skolledare; särskilt stöd; övergångar;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Holmström, Lina. Påhlman, Birgitta (2019). Diket växer igen- en kvalitativ studie kring övergångar mellan skolformer ur skolledares perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER