Sökning: "Andreas Rosander"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Andreas Rosander.

 1. 1. A global brand imagery context on consumers’ willingness to purchase and pay price premium: the EuroAsia telecommunication sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Oskarsson; Andreas Rosander; Pattapong Wirungruangkul; [2018-07-03]
  Nyckelord :Price premium; Purchase intention; Brand imageries; Brand equity; Telecommunication; Smartphones;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. EVIDENSBASERAD ARBETSTERAPI Attityder och tilltro till den egna förmågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Rosander; Andreas Köbi; [2018-03-27]
  Nyckelord :evidence-based practice; survey; self-efficasy; explorative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund Evidensbaserad praktik är en viktig del i uppdraget att leverera säker, jämlik och effektiv vård med hög kvalitet. Evidensbaserad vård beskrivs som både ett förhållningssätt till att tillämpa evidens vid vårdbeslut och som en systematisk process att sammanställa, granska, värdera och tillämpa forskning. LÄS MER

 3. 3. Shoppingdestinationen Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Jigfelt; Andreas Rosander; [2014-02-27]
  Nyckelord :Gothenburg; consumer behaviour; destination marketing; shopping tourism; shopping destination;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Software Project Planning : The Relationship between Project Planning and Project Success

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för programvarusystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för programvarusystem

  Författare :Andreas Ljungquist; Björn Rosander; [2004]
  Nyckelord :Project success; planning; software engineering.;

  Sammanfattning : Software engineering is the computer science discipline concerned with developing computer software. However, software engineering does not only include the technical perspective of producing software. It also involves management issues, such as planning, controlling, and monitoring a software project. LÄS MER