Sökning: "Strada"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Strada.

 1. 1. Oskyddade trafikanter i ombyggda korsningar - En undersökning om hur åtgärder som har vidtagits i korsningar har påverkat oskyddade trafikanter i Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Emelie Håkansson; [2022]
  Nyckelord :Oskyddad trafikant; gatukorsning; åtgärd; trafiksäkerhet; framkomlighet; omgivande miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks hur olika åtgärder påverkar trafiksituationen för oskyddade trafikanter i korsningar. Undersökningen görs främst utifrån de tre aspekterna trafiksäkerhet, framkomlighet och omgivande miljö. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av en generisk databas för trafikdata : En analys av olycksbilden kring trafikplatser

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Johan Bexhorn; Ninnie Tägtström; [2021]
  Nyckelord :Database; Interchange; Traffic accident; Accident statistics; QGIS; NVDB; R; Databas; Trafikplats; Trafikolycka; Olycksstatistik; QGIS; NVDB; R;

  Sammanfattning : Vid analyser och undersökningar av trafikrelaterade ämnen måste användaren själv lokalisera relevant och aktuell data. Det finns inte heller några garantier på att all nödvändig information går att kombinera på efterfrågat sätt. LÄS MER

 3. 3. Studier av framkomlighet i en korsning - genom VISSIM simuleringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Mohammed Harb; [2021]
  Nyckelord :Passability; Capacity; Traffic simulation; Microsimulation; Vissim; Impact assessment; Choices of measure; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om att undersöka hur framkomligheten ser ut i korsningen Karlsrovägen-Västrevångleden i Halmstad kommun. Det är en trevägskorsning utan någon signalreglering och, cykel- och gångtrafiken är separerad från biltrafiken. LÄS MER

 4. 4. Getting a grip on the effect of preventive public health interventions – A study of the economic benefits of subsidized ice cleats

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Joel Canderhed; Victor Abdalla; [2020-07-10]
  Nyckelord :QALY; ICER; ice grip; ; ice cleat; ; STRADA; STRADA; traffic; injury; quality of life; DID; Difference-in-Difference; subsidy; Intent-to-Treat; weather; gender; negative binomial regression;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis studies an ice cleat subsidy programme for seniors introduced in 2018 by Region Jönköping in Sweden. The aim of the study is to examine whether the subsidy was a cost-effective way of decreasing the number of Emergency room (ER) visits caused by snow and ice related fall injuries for seniors. LÄS MER

 5. 5. Svenska cykelöverfarter : Olyckor och hastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Joel Kyläkorpi; Sebastian Lind; [2020]
  Nyckelord :bicycle; bicycle crossing; speed; speed-proofing; accidents; degree of injury; bump; yielding 3;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the effects of bicycle crossings and follow up on previousstudies with new data on speeds, ability to travel unhindered and accident statistics. With theintroduction of the new definition of bicycle crossing from 2014, motor vehicle drivers had to yieldfor cyclists who are traveling on, or are approaching, the bicycle crossing. LÄS MER