Sökning: "Strukturell ekvationsmodellering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Strukturell ekvationsmodellering.

 1. 1. Effekterna av organisatorisk orättvisa på kontraproduktiva arbetsbeteenden, arbetsrelaterad ohälsa och avsikten att lämna arbetsplatsen.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi

  Författare :Van Le Sabrie; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Upplevelser av orättvisor på arbetsplatser har kopplats till olika typer av psykisk och fysisk ohälsa. Organisatorisk (o)rättvisa har inom tidigare forskning även visats ha en effekt på medarbetarnas kontraproduktiva jobbeteenden (CWB) och benägenhet att byta arbete eller lämna arbetsplatser (turnover intention). LÄS MER

 2. 2. Individers acceptans till digitala valutor som betalningsmedel

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Malin Bengtsson; Marin Smoljan; Rufat Ragimov; [2021]
  Nyckelord :digitala valutor; digitala betalningsmetoder; blockkedja; kryptovalutor; TAM.;

  Sammanfattning : Idag är det ett faktum att samhället påverkas av tekniska innovationer, där förändringar på betalningsmarknaden inte är ett undantag. Individer har gått från att betala med kontanter till att allt mer använda sig av tekniska och elektroniska lösningar som betalningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Acceptans av bitcoin : Ett föreslaget ramverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Michael Foremar; Jim Löwhagen; [2021]
  Nyckelord :Bitcoin; Technology acceptance model; Uppfattad risk; Strukturell ekvationsmodellering;

  Sammanfattning : Bitcoin är en teknologi som etableras allt mer i samhället. Med dess ökade etablering i åtanke, ämnar denna studie undersöka hur acceptans av Bitcoin kan studeras. LÄS MER

 4. 4. Inflammation och blodfetter som mediatorer för sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv funktion hos äldre vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jesper Lundmark; Jacob Radsjö; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; kognitiv funktion; inflammation; blodfetter; mediering; äldre vuxna; strukturell ekvationsmodellering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med en explorativ ansats undersöka huruvida inflammation och blodfetter kan mediera sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv funktion hos äldre vuxna. Longitudinell data över ett tidsspann om nio år hämtades från The English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). LÄS MER

 5. 5. Exekutiv funktion och fysisk aktivitet hos äldre : Longitudinella samband och eventuella könsskillnader

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lova Sallstedt; Max Larsson; [2021]
  Nyckelord :Exekutiv funktion; fysisk aktivitet; äldre personer; longitudinella samband;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte longitudinella samband mellan exekutiv funktion och fysisk aktivitet hos äldre personer samt om dessa samband ser olika ut för män och kvinnor. Data från våg två (M2) och våg tre (M3) i studien Midlife in the Unites States (MIDUS) användes, med i genomsnitt nio år mellan mättillfällena. LÄS MER